Vi er vant til datatrøbbel

Vi er vant til datatrøbbel

Nettverksproblemer koster oss flere dager på jobb hvert år. Men vi forventer ikke noe annet.

Rundt halvparten av alle ansatte har nettverksproblemer i arbeidstid som it-avdelingen ikke greier å løse med en gang. Dette fører til tapt arbeidstid, uten at ledelsen er klar over det.

Det kommer frem i en undersøkelse gjennomført av Dimension Data, skriver Infoworld.

Undersøkelsen viser at problemene med nettverkstilkobling er store, uten at bedriftsledelsen er klar over det. Hele 60 prosent tror at problemer som oppstår løses med en gang, mens det i praksis ofte tar opp til noen timer. Dermed finnes det et gap mellom det brukerne opplever, og virkeligshetbildet ledelse sitter med.

Det betyr også at beslutningstagerne ofte ikke er klar over hvor problemene ligger, og ikke tar tiltak for å endre problemene. Hos brukerne kan dette føre til frustrasjon, der de opplever at ledelsen ikke har øye for de reelle flaksehalsene i arbeidsflyten. Men i praksis bryr vi oss lite om tapt arbeidstid.

Taper arbeidsdager

Ifølge målingene gjort i undersøkelsen taper hver ansatt i gjennomsnitt to timer per måned på grunn av nettverkstrøbbel. Det betyr at det hvert år går tapt rundt to-tre dager per arbeidstager.

De største hinderene ligger i sending av vedlegg og innlogging på nettverk, viser undersøkelsen. En annen gjenganger er epost-problemer. Epost oppleves ikke som en stor tidsluker, fordi det per enkelt epost blir lite ekstra tid, men når man teller alle epost-problemer sammen koster det opp til en halv time per ansatt per måned.

Akseptert

It-problemene har blitt såpass hverdagslig at få ansatte klager på det, viser svarene. Rundt tre av fire ansatte tar nettverksproblemer med ro. Bare en av fire mener det øker arbeidsstresset slik at det medfører ekstra frustrasjon.

Av ti ansatte i undersøkelsen opplever tre regelmessig at pc-en er veldig treg eller systemet henger seg helt. Også her svarer de fleste at de aksepterer slike problemer med pc-en.

Dette er ifølge forskere et tegn på at ansatte har lave forventninger i forhold til nettverksproblemer. Tidstap på grunn av datatrøbbel er akseptert.

Undersøkelsen er gjennomført blant 957 it-brukere en og 267 beslutningstagere over hele verden.

Drift