Vil ha ISO-krav for leverandører

Vil ha ISO-krav for leverandører

It-sjefen i Torvald Klaveness Group krever at outsourcing-leverandører ISO-sertifiserer seg for bruk av Itil.

- Leverandører har i dag et samfunnsansvar for it-drift. Det bør utformes et vedtak og ny forskrift fra kompetent myndighet på hvem som skal få lov til å levere it-tjenester. Her bør ISO 20.000 være ett minstekrav, sier Petrus Eide, it-sjef i Torvald Klaveness Group.

I forrige ukes faste it-sjefen-spalte gikk han hardt ut mot leverandører uten ISO 20.000-sertifisering. Eide føler han må drive voksenopplæring av mange av sine partnere.

- Jeg tok over jobben som it-sjef her for to år siden, og jobber nå mot en leverandør som ikke er ISO 20.000-sertifisert. I mitt daglige virke møter jeg dem i alt fra språk og terminologi til prosesser og roller jeg har satt opp, og vi er ikke to vogner på samme spor. Jeg ser altfor store gap i måten de leverer tjenester på, sier han.

Han mener nyanseringen mellom bedrifter som sier de kjører Itil og de som er ISO 20.000-sertifisert er fundamental.

- Velger du en sertifisert leverandør kan du være skråsikker på at du går inn i partnerskap med en leverandør som vet og kan Itil. Det er lett som leverandør å si du driver med Itil, alle kan si at "i vår organisasjon har vi to managers og vi følger med på best mulig måte", men det som skjer er at prosesseierene sitter på prosessene og ikke får dyttet dem ut i egen organisasjon. En ISO 20.000 sertifisering høyner derimot fokusområdet og setter Itil på agendaen og arbeidsdagen.

- Proaktiv fordel

Han mener leverandører særlig feiler på Configuration Managment-prosessen.

- Når noe feiler og du har 100 kunder, hvordan finne raskest ut hvilken kunde som har falt ned, hvilke tilhørende kunder som er nede, og hvilke kunder av dem igjen som er nede, hvem som har satt det opp og hva avtalen er, forklarer han.

- Etter dette må leverandørene jobbe med kontinuerlig forbedring, sier Eide, som dessuten mener det blir mye styr og leven hver gang leverandører blir kjøpt opp.

- Hver gang det blir et oppkjøp eller det er omorganisering hos tilbyder, så blir det fordyrende for meg. I tillegg gir det meg økt risiko. Senest i går fikk jeg melding om at jeg får en ny Account Manager og Client Manager. Det gjør hverdagen min mer utfordrende, sier Eide, som ikke ønsker å trekke inn hvilken konkret leverandør han bruker, fordi han ønsker å ta ballen i stedet for mannen.

- Det viktigste med ISO 20.000-praraplyen og dette med eierskap, roller,

prosesser, benchmark og risiko, er at vi kan gå fra en reaktiv leverandør til en proaktiv leverandør, og jobbe med deres kontinuerlige forbedringsprogram inn mot oss som kunde. I dag er det jeg som jobber med forbedringsprogram mot leverandør, og det er helt feil, sier Eide.

Selv skal bedriften han jobber for ha en anbudsrunde i 2010.

- Den som kommer inn i runden med ISO 20.000-sertifisering får jobben i de neste 15 år, sier Eide.

Saken fortsetter. Les videre på neste side.

Les om:

Drift