Webhuset åpner i Oslo

Webhuset åpner i Oslo

Webhuset har kjøpt Rent a Rack og sikret seg et nytt datasenter på 800 kvadratmeter i hovedstaden.

For i overkant av to år siden etablerte Webhuset et eget datasenter i Bergen.

Denne helgen fullførte selskapet oppkjøpet av Rent a Rack AS, og selskapet etablerer seg dermed med et nytt datasenter i Oslo.

- Vi startet de innledende samtalene med eierne av Rent a Rack i februar i år og i dag er det godt å kunngjøre resultatet av arbeidet, sier Erik Windahl Olsen, administrerende direktør i Webhuset, i en pressemelding.

Oppkjøpet får ingen konsekvenser for Rent a Racks eksisterende kunder utover et nytt telefonnummer til kundeservice.

Han forteller at oppkjøpet er et del av Webhusets mål om å bli en ledende aktør innen på hosting, skytjenester og operatørnøytrale datasentertjenester i Skandinavia.

"State of the art"

Datasenteret i Oslo er på omtrent 800 kvadratmeter og befinner seg på Ulven i Oslo.

- Det var viktig for oss å etablere en base også på østlandet for å tilrettelegge for fremtidig vekst. Valget stod mellom å bygge et nytt datasenter eller kjøpe noe som allerede stod klart. Rent a Rack har bygget et "state-of-the-art" N+1 datasenter, og når denne muligheten dukket opp var det utvilsomet et svært godt alternativ for oss, sier Olsen.

Totalt opererer Webhuset nå en datasenterkapasitet på over 1 300 kvadratmeter fordelt på Bergen og Oslo. Selskapet har leid ut ca. 300 kvadratmeter datasenterplass er utleid til en stor kunde i offentlig sektor.

Det samlede konsernet forventer i 2013 en omsetning på rundt 40 millioner kroner.

Drift