Drivstoff på mp3-spilleren

Et nyutviklet metanolbatteri skal gi energi nok til å spille musikkfiler i 20 timer.
Det er Toshiba som har kommet opp med en batericelle uten bevegelige deler. Ikke slik å forstå at batteriet får tilført drivstoff fra en pumpe; i stedet inneholder det knøttlille batteriet (5,6 x 2,2 x 0,5-0,9cm) en "concentration gradient" som fører drivstoff og oksygen til den katalysatorbeskyttede elektroden, hvor de to stoffene reagerer med hverandre og genererer elektrisitet.

Batteriet som selskapet hevder er verdens minste i sitt slag, er en 100 mW prototyp, skriver nettavisen Theregister.com. Batteriet er av typen DMFC (direct methanol fuel cell). Metanol i en ti prosents konsentrasjon berører en elektrode som er atskilt fra en elektrode nummer to med en polymermembran. Når den andre elektroden tilføres luft, vil det gå strøm gjennom enhver krets som knytter de to elektrodene sammen.

Den gjenfyllbare drivstofftanken har plass til 2 cc metanol i 99,5 prosent konsentrasjon, nær ti ganger det som kreves for å generere strømproduksjon. Ifølge Toshiba genererer det 8,5 g batteriet 100mW, som skal være nok til å holde en mp3-spiller gående i 20 timer.

Toshiba anslår at DMFC-teknologien vil bli kommersialisert i nye pc-er i 2004, og i mindre, bærbare enheter i 2005.