DREVET FREM: Konserndirektør Ole Nordhoff, styremedlem Jürgen Gerdes og professor Dieter Mormann har drevet frem bruk av tredje generasjon drone med bruk av et fly med vridbare vinger som flyr i definerte flykorridorer.

DREVET FREM: Konserndirektør Ole Nordhoff, styremedlem Jürgen Gerdes og professor Dieter Mormann har drevet frem bruk av tredje generasjon drone med bruk av et fly med vridbare vinger som flyr i definerte flykorridorer.

Transporterer de siste kritiske kilometerne

Den siste avstanden er alltid kritisk for mobile løsninger, både de digitale og de fysiske. Avanserte droner kan være veldig nyttige for små, viktige oppgaver.

-- Bruk av det ypperste innen teknologi er nødvendig for å tilfredsstille kravstore brukere, sier Ole Nordhoff, konserndirektør i pakkedivisjonen til tyske postens DHL.

Postordrekataloger var hett frem til 1999 da Amazon gjorde det på en annen måte ved å etablere boksalg på nettet.

-- Vi er ledende på e-handel. Dette markedet forandrer seg fra dag til dag. Vi er det mest internasjonale firmaet i verden. Vi er i 236 land. Vårt marked er levering samme dag selv om det ikke er mulig med post. Derfor tilbyr vi et variert tilbud for levering «The Last mile». Vi skal nå folk når de er hjemme, sier Jürgen Gerdes styremedlem i post-pakke-divisjonen til Deutsche Post DHL Group.

Den tyske posten er verdens største distributør av brev, pakker og gods etter oppkjøpet av DHL. Digital transformering er hva som opptar den tyske posten. Derfor er det nye former for datastyrt logistikk som er fremtiden.

Reduseres

Transportkostnadene for leveranse til avsidesliggende steder må reduseres. Mann og bil for levering av pakke er ikke lenger god tone. Selv Posten i Norge leverer bare til et distribusjonspunkt for deretter å sende en sms om mottatt vare. Det blir en utfordring for de eldre som stadig lever lengre.

Denne typer scenarier interesserer Deutsche Post DHL. Er det mulig å få til raske leveranser til avsidesliggende steder ved virkelige behov. For DHL er droner svaret, ikke hvilke som helst droner, men fly som tar av vertikalt, for så å fly på vanlig måte til mottakerstedet.

-- Vi begynte i 2013. Vi så dronen fly hele tiden. Vi klarte en pakke på 1 kilo, fortsetter Ole Nordhoff.

Det var medisiner til en mottaker som var bruksstudiet. Siden den gang har det skjedd mye både innen teknologi, bruksstudier, muligheter og politikk. Ikke minst på det politiske området er droner kontroversielt. Hva kan forbrukere gjøre? Hvordan skal droner benyttes kommersielt. Flykorridorer kan bli et stikkord, andre er maksimal høyde over bakken.

Men før alle de politiske problemstillingene dukker opp må praktisk dronebruk testes ut.

-- Det er en ung teknologi med mange utfordringer. Det gjelder teknisk sikkerhet, programvare, misbruk, og en rekke andre forhold, fortsetter Ole Nordhoff.

Blant en rekke andre forhold kan være skader på fugl som ikke ser propellene om de ikke er malt slik at de er synlige.

I Norge

Også i Norge gjøres det mye utprøving med droner. Statnett ser for seg at droner kan gjøre en rekke oppdrag sikrere og mer effektivt enn helikoptre og sikrere enn ved bruk av mannskap i mastene.

-- I første omgang vil vi nok utvikle bruken av droner til blant annet inspeksjoner. Dronene er klart kommet for å bli i Statnett, sier seniorrådgiver Rolf Aaberg Broch i Statnett ifølge en pressemelding.

Forskningsprosjektet til Statnett går ut på å dra pilotliner mellom nybygde master, en oppgave som gjøres av helikoptre i dag og som krever meget stor nøyaktighet.

-- Helikopterpilotens oppgave kan sammenlignes med å tre en tråd gjennom et nåløye, forklarer Rolf Aaberg Broch.

Det er «nålen» som festes til masten. Deretter skal den hentes igjen fra den andre siden etter at helikopteret har fløyet rundt. Det kreves stor presisjon. En drone kan fly gjennom masten med tråden. Det krever imidlertid fortsatt mye øving og tilpasning av dronene før dronene kan ta over.

Statnett prøver også ut Skeidar V-200 et fire meter datastyrt helikopter fra Nordic Unmanned for ulike oppdrag. Skeidar kan fly 100 kilometer, inntil seks timer.

-- Ulempen med mindre droner er at de ikke kan løfte like mye som helikoptre. Dronene er sårbare for vind og regn. De går litt fort tom for batteri, spesielt i vinterkulda, påpeker Rolf Aaberg Broch.

Vribare vinger

For de to første generasjonene av droner, brukte DHL et kvadrokopter, det vil si et helikopter med fire propeller. Begrensningen var 12 kilometer og maksimalt en kilo last. I første generasjon ble dronen styrt manuelt. Turene ble bestilt to uker på forhånd.

I andre generasjon som ble påbegynt i 2014, ble kvadrokopteret styrt med autopilot med service i en to måneders periode.

Et tett samarbeid med professor Dieter Moormann ved Institute for Flight Dynamics ved Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen (RWTH) har bidratt til utviklingen av tredje generasjon drone.

DHL benytter ikke lenger en drone med fire propeller eller flere, men et fly som kan vri vingene og ta av vertikalt, det britene døpte VTOL, Vertical Take Off and Landing for sine jagerfly.

-- Vi er i det første selskapet i verden som har benyttet en transportdrone for å kunne levere til kunder, hevder Jürgen Gerdes.

Dronen har fløyet i en flykorridor hvor utfordringene er navigering og eventuelle kollisjoner. Vind er en påvirkning som må flyet må korrigere for.

-- «Parcelcopteret» flyr på GPS-koordinater. Det må benyttes GPS-korrigering hvor vind er korrigert inn. Data fra mange sensorer sendes til kontrollstasjonen med en datamaskin hvor det monitoreres hva som skjer. Vi har stor tro på at fremtidens flygninger blir automatiske, sier professor Dieter Mormann.

Landingsplass

-- Vi tror ikke folk går til kjøpmannen eller supermarkedet om ti år. Det er usikkert hvordan flyten av finansiell informasjon, gods og informasjon vil foregå. Derfor har vi fått utført studien Global E-Tailing 2025, påpeker Jürgen Gerdes.

Videreføring av den studien handler om hvordan nå mottakere som ikke naturlig reiser til en mottakssentral som tyske posten bygger ut over hele Tyskland og etter hvert i de andre land.

-- Vi har 3.000 pakkestasjoner som når to millioner kunder, hevder Jürgen Gerdes.

I tredje generasjon drone innfører DHL en pakkestasjon som samtidig er landingsplass for dronen. Den betegnes ikke drone, men et «parcelcopter». Det skyldes at parcelcopteret kan lande på pakkestasjonen og plukke opp eller levere varen. Denne kan nå veie over to kilo. Over tid tror DHL på en flåte med «parcelcoptre» som i øyeblikket flyr 70 kilometer i timen for rask levering til en pakkestasjon.

-- «Parcelcopteret» har sin landingsplattform på pakkestasjonen. Der kan den automatisk losse og laste opp. Der kan den foreta batteriskifte for å kunne fly videre, fortsetter Ole Nordhoff.

DHL valgte Syd-Tyskland som testområde for mer avanserte flygninger. Det medførte en katastrofe for den første offisielle prøveturen. Vinteren medførte at DHL ikke turte å la «parcelcopteret» fly.

Nå tre måneder senere er DHL fornøyd med utviklingen hvor «parcelcopteret» har fløyet i et vinterlig fjellområde for å teste ut utfordringene med leveranse den siste avstanden. Kunder i området Reit Im Winkl har levert og hentet varer fra pakkestasjonen til «parcellcopteret». 130 lastinger og lossinger har vært foretatt. Lasten har vært medisiner og sportsutstyr.

Flyet fløy åtte kilometer opp til 1.200 meters høyde i løpet av åtte minutter. Med bil ville den samme turen på vinterføre ha tatt 30 minutter ifølge DHL.

-- Vi ser etter reell kvalitet nå. Vi må lære. Best mulig kvalitet på leveransen er første bud. Dernest skal vi se på hvordan det er mulig å kutte kostnader, påpeker Jürgen Gerdes.

Les om: