Dropper distribusjonssenter

Dropper distribusjonssenter

Kitron ville opprette felles distribusjonssenter, men har nå terminert prosjektet.

Kitron, som produserer og leverer elektronikk og relaterte tjenester til energi, telekom, offshore, helse og forsvar, ville opprette et felles distribusjonssenter for å konsolidere og forenkle distribusjon.

Det viser seg imidlertidig at etableringen av distribusjonssenteret har vært både dyrere og mer komplekst enn antatt.

Selskapet har derfor besluttet å terminere prosjektet for å unngå økte driftskostnader, og vil isteden iverksette andre tiltak for å oppnå forbedringseffektene som lå i det opprinnelige prosjektet.

Termineringen av distribusjonssenter-prosjektet medfører også en kostnadsmessig avsetning i fjerde kvartal i år, på omlag ni millioner kroner for å dekke påløpte kostnader og forpliktelser.

Kitron driver i Norge, Sverige, Litauen, Tyskland, Kina og USA, og konsernet omsatte for omlag 1,7 milliarder kroner i 2012. Kitron har i dag rundt 1200 ansatte.