DSS-direktør går på dagen

DSS-direktør går på dagen

Direktør Ivar Gammelmo i Departementenes Servicesenter (DSS) fratrer sin stilling med umiddelbar virkning.

Direktør Ivar Gammelmo i Departementenes Servicesenter (DSS) fratrer sin stilling med umiddelbar virkning. Gammelmos posisjon blir i mellomtiden håndtert av Jon Blaalid, som er konstituert direktør frem til Gammelmos arvtaker er funnet.

Gammelmo fratrer etter eget ønske ett år før åremålsperioden hans går ut.

– Jeg tror dette er til det beste både for meg selv og for DSS med de store oppgavene som virksomheten står overfor med å utvikle nye tjenester og oppgradere datasikkerheten, sier Gammelmo i en presseuttalelse.

- Ivar Gammelmo har gjennom mange år hatt et viktig arbeid med å utvikle fellestjenestene i regjeringskvartalet. DSS står foran et omfattende og helt nødvendig arbeid med å oppgradere sikkerheten på datanettet i regjeringskvartalet. Nå skal det rekrutteres nye ledere til DSS og arbeidet med å bedre datasikkerheten vil stå sentralt, sier statsråd Rigmor Aasrud.

Gammelmo forlater stillingen etter at hard kritikk har blitt rettet mot departementenes sikkerhet. Riksrevisjonen er blant aktørene som har kritisert DSS.