Du får bedre nettbank-løsning

Du får bedre nettbank-løsning

En ny dataløsning gjør at du vil få en mer oversiktlig nettbank, samtidig som bankansatte får en helhetlig oversikt over dine økonomiske befatninger.

Kundeforvaltning, eller crm (custom relationship management) handler om å bygge varige relasjoner med lønnsomme kunder. En rekke løsninger er tilgjengelig på markedet, men ingen er fullt ut tilpasset norske sparebankers behov og ønsker.

Derfor har konsulentselskapet Capgemini har på oppdrag fra Sandnes Sparebank utviklet en elektronisk bankløsning skreddersydd for små og mellomstore banker.

Crm-løsningen gir banken økonomisk oversikt og kundeinnsikt, og favner data fra EDBs bank og finans, egen informasjon og eksternt tilgjengelig næringslivsinformasjon (Bizweb).

Mer oversiktlig nettbank for kunden 

Den nye løsningen er utviklet spesielt for kundene og bankens kundeansvarlige medarbeidere, og gir begge brukergruppene en totaløkonomisk oversikt i ett og samme skjermbilde.

Dermed får kunden en mer oversiktlig nettbank samtidig som bankansatte får en helhetlig oversikt over kundens økonomiske befatninger.

Nettbank- og CRM-løsningen ble først lansert i Bank Direkte i april i fjor. Enklere og mer selvbetjente tjenester har allerede gitt banken betydelige kostnadsbesparelser. Den nye løsningen åpner også for kjøp av fond og aksjer på nett, og det tilbys et eget porteføljestyringssystem for verdipapirer.

Fant mangler

-- Vi fant en del mangler i tilgjengelige systemer som hindret oss i å tilby en løsning som dekket kundenes utvidede behov, sier Arve Vestvik, Direktør for økonomi og forretningsutvikling i Sandnes Sparebank.

-- Med den nye nettløsningen har kunderådgiverne fått et verktøy og en ny kommunikasjonskanal som gir bedre oversikt over kundens situasjon, noe som bedrer kundeoppfølgingen, fortsetter Vestvik.

Lettere å vurdere kundeforholdet

Løsningen er tett integrert med EDB Bank og Finans, men gir banken et mer tilpasset helhetsbilde av kundene. Lett gjenkjennelige symboler gjør den ansatte i stand til å vurdere kundeforholdet ved hjelp av et raskt blikk på skjermen.

Enkel tilgang til all relevant informasjon frigjør tid og ressurser som igjen kan brukes på kundepleie.

Helt plauSiebel

-- Sandnes Sparebanks nettløsning er basert på en markedsledende crm løsning fra Siebel. Verktøyet har store muligheter og kan videreutvikles etter hvert som banken drar nytte av synergiene løsningen skaper, sier Espen Ranvik, prosjektleder i Capgemini.

-- Styrken i løsningen kommer av at hele banken, både de med kundekontakt og ledelsen, har vært med på utviklingen. En crim-løsning blir aldri bedre enn det brukerne gjør den til, avslutter Ranvik.