Du kan bygge katedraler

Du kan bygge katedraler

DND: Utdannelse og karriere innen it er nøkkelen til å bygge det samfunnet vi vil ha.

Av Elisabeth Krogh Svendsen, Terramar og styremedlem i Faggruppen 3PS (Prosjektledelse og Kvalitetssikring)

Når vi spør små barn om hva de skal bli når de blir store svarer de ofte brannmann, politi, eller noe annet helt konkret og viktig for samfunnet. Når de blir eldre og skal velge videregående svarer mange at de vil ha en karriere innen media, kommunikasjon og data. Ønskene er forankret i hva man tror vil gi spennende jobber, kombinert med interesser og ungdommers hverdag.

Gjennom bruk av ulike sosiale media oppholder ungdom seg kontinuerlig i en tilværelse midt i skjæringspunktet mellom media, kommunikasjon og data. Dette er arenaer de er fortrolige med, og hvor de ser at det skjer stor utvikling.

For en tid tilbake holdt jeg et foredrag på Institutt for informatikk på UIO. Her møtte jeg de som studerer data! Det som slo meg i møtet med studentene var deres iver og interesse for datafaget i sin innerste kjerne, mens fokuset på hvorfor IT er så sentralt i dagens samfunn ikke var fremtredende.

I disse dager er det mange unge som skal velge studieretning, og det er nok mange som grubler over dette. Det er åpne dager på videregående skoler, universiteter og høyskoler, og avisene er fulle av stoff om utdanning og karriere. Foran meg sitter jeg med et innstikk fra DN om karriere og rekruttering.

Der finner jeg artikler om spennende utfordringer i virksomheter som SPT-Group, Skatteetaten, Brønnøysundregistrene, Tine, AVINOR og Nets. Dette er svært forskjellige typer virksomheter, både fra offentlig og privat sektor. Felles for dem alle er imidlertid at det ikke er mulig å tenke seg drift av disse virksomhetene i dag, uten bruk av datateknologi og IT-kompetanse.

Skatteetaten utvikler antakelig noen av Norges råeste datasystemer. Bare tenk på hva som ligger bak utvikling av selvangivelse til det vi i dag har som kalles stille aksept. Hos TINE er all produksjon datastyrt, og det er teknisk kompetanse som skal gi meieriene konkurransefortrinn i fremtiden. AVINOR, som har ansvar for et samlet lufthavn- og flysikringssystem, er avhengig av tunge IT-systemer i alle deler av sin virksomhet. Man kan for eksempel ikke tenke seg utøvelse av flykontroll og kommunikasjon mellom tårn og fly uten svært avanserte IT-systemer.

Nets er kanskje det selskapet vi forholder oss mest til i hverdagen uten at vi egentlig vet det. Nets er ett av Nord-Europas ledende selskaper innen betalingsløsninger, informasjonsformidling og digitale sikkerhetsløsninger. Sjekk betalingsterminalen neste gang du trekker bankkortet ditt i en butikk, sjansen er stor for at det er en Nets-terminal!

Ser vi utover disse virksomhetene, og reflekterer over store samfunnsmessige utfordringer, for eksempel innen helse, samferdsel og utdanning, ser vi fort at kompetanse om anvendelse av informasjonsteknologi vil være sentralt for hvordan disse utfordringene blir løst i fremtiden. Helsepersonell, en begrenset ressurs, og moderne informasjonsteknologi vil være helt kritisk for å sikre at helsepersonell kan bruke sin kompetanse direkte i forhold til pasienter.

Effektiv drift av jernbane og veier er avhengig av omfattende kontrollsystemer, og moderne vei- og jernbaneutbygging er i stor grad høyteknologiske IT-prosjekter. Bruk av informasjonsteknologi i alle deler av skolesystemet har lenge vært på timeplanen og det hersker liten tvil om at det fortsatt er stort potensial knyttet til videreutvikling på dette området.

Gjennom eksemplene over har jeg ønsket å illustrere at vi vanskelig kan tenke oss dagens samfunn uten omfattende kompetanse innen IT. Noen må ha kunnskap om hvordan alle disse systemene skal designes, utvikles, integreres og anvendes. Det er i stor grad gjennom dette arbeidet at maskineriet i vårt samfunn utvikles og forbedres.

Utdannelse og karriere innen IT er derfor en viktig nøkkel for å bygge det samfunnet vi vil ha. Med en karriere innen IT får du mulighet til å bygge katedraler!