Er du på nett?

Er du på nett?

Onsdag 7. september offentliggjøres funnene fra DNDs store IT-undersøkelse.

Av Cille Berglund, Dataforeningen

Årets store IT-undersøkelse setter fokus på strategi, trender og erfaringer innen bruk av IT. Onsdag 7. september offentliggjøres funnene og vi avslører om aktørene i næringslivet er så innovative som de sier.

– IT i praksis® er en av de mest omfattende og viktige undersøkelsene når det gjelder strategisk og forretningsmessig bruk av IT i Norge,sier Truls Berg, leder i Dataforeningens IT-politiske råd som står som fadder for bak undersøkelsen.

Men hva undersøkelsen vil avsløre, vil han foreløpig ikke røpe.

– Rambøll Management Consulting har gjennomført undersøkelsen og den er så pass fersk at vi benytter tiden frem til lansering med å analysere tallene og tolke resultatene, sier Berg litt hemmelighetsfullt.

Dataforeningens IT-politiske råd består av 15 av Norges mest erfarne IT-ledere som advokat Arve Føyen fra Føyen Advokatfirma, IT-direktør Trude Østby Dahl fra ISS, IS-direktør Arne Laukholm fra UiO og IT-direktør Cathrine Klouman fra DnBNOR, for å nevne noen.

– Vi skal være en tydelig røst som bidrar til å synliggjøre Dataforeningens synspunkter i det offentlige rom. Rådet mener at økt digital kompetanse i befolkningen, gode private og offentlige tjenester og forutsigelige rammevilkår er nødvendig for at Norge fortsatt skal være et av verdens beste land å bo i. Som Dataforeningens talerør vil vi peke på konkrete forbedringsområder, arbeide for at nasjonen Norge gjør de rette grep, samt bistå politikere og embedsmenn som viser vilje til sant lederskap.

I et samfunnsøkonomisk perspektiv

IT-politisk råd har også andre viktige saker på agendaen. Offentlig IT-utvikling har en viktig samfunnsøkonomisk dimensjon og en god offentlig IT-governance-modellvil kunne medføre gevinster i milliardklassen, skal vi tro Truls Berg.

– Vi ønsker å bidra til økt innovasjonskraft i offentlig sektor med fokus på governance og best practices styringsmekanismer, og det gjør vi gjennom prosjektet «12 i 12»: Vi oppfordrer alle Dataforeningens medlemmer til å hjelpe oss med å synliggjøre hvordan offentlig sektor kan ta ut 12 milliarder kroner i helt konkrete effektiviseringsgevinster gjennom smartere bruk av IKT i løpet av 2012. Altså «12 i 12», forklarer Berg og fortsetter:

– Vi har noen nasjonale utfordringer. Den digitale forvaltning utvikles ut fra en strategi preget i for stor grad av enkeltstående ukoordinert tiltak og på grunn av utilstrekkelig politisk påtrykk, oppmerksomhet og beslutningsvegring blir det svak innovasjonskraft. En styrket offentlig IT-utvikling vil uten tvil få en positiv smitteeffekt på næringslivet. Et slikt økt samspill mellom det offentlige og det private vil Norge som nasjon tjene på, og Dataforeningen spiller her en nøkkelrolle, avslutter Berg.

IT i praksis®-rapporten presenteres og analyseres på Grand Hotel i Oslo 7. september. I tillegg presenteres også utvalgte strategiske utfordringer, som omfatter diagnoser og anbefalinger knyttet til aktuelle utfordringer de kommende årene. En rekke virksomheter utgjør IT i praksis-panelet, som har bidratt til utvelgelsen av hovedtemaer og utformingen av spørrerammen i prosjektet. Vel møtt!

Du kan melde deg på her.

Medlemmer av IT-politisk råd:

 • Truls Berg (leder), CEO, Digital Insight
 • Jon Oluf Brodersen, IT-direktør, Gjensidige Forsikring IKT
 • Trude Østby Dahl, IT-direktør, ISS
 • Arve Føyen, Advokat, Føyen Advokatfirma
 • Cathrine Klouman, IT-direktør, DnBNOR
 • Kjell Arne Grøtting, Rådgiver, Devoteam daVinci
 • Ejvind Jørgensen, Rambøll Management Consulting
 • Arne Laukholm, IS-direktør, UIO IS-direktøren
 • Terje Storvik, Leveranseansvarlig, SINTEF IKT
 • Jens Nørve, Avd. direktør, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
 • Thore Nylund, IT-direktør, Vinmonopolet
 • Petter Møller, Rådgiver, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
 • Helge Skrivervik, myMAYDAY.com
 • Stein Surlien, Vice President, Oracle EMEA
 • Berit Svendsen, Adm. dir., Conax