Du skal vite hva du gjør

Du skal vite hva du gjør

DND: Norske bedrifter stiller ikke nok ressurser ved et ERP-løp.

Av Grete Kvernland-Berg, Managing Consultant, PA Consulting og styremedlem i Faggruppen Supply Chain Management (SCM)

Altfor mange norske bedrifter tror de må implementere omfattende ERP-systemer for å ta ut enorme gevinster systemleverandørene frister med. Det disse bedriftene ofte ikke er klar over, eller har tatt innover seg før de starter, er at implementeringene koster svært mye av organisasjonens ressurser med tilpasning av prosesser, forvaltningsapparat med mer. I tillegg har det kommet nye løsninger på markedet som kanskje kan være et alternativ til tradisjonelle ERP-systemer for en del.

Faggruppen Supply Chain Management’s budskap er at før en bedrift beslutter å implementere ERP, må den vite hva det innebærer, og undersøke om “tradisjonell ERP” er eneste farbare løsning.

Implementering av ERP

Den største fella norske bedrifter går i, er at de gjerne ikke stiller opp med nok egenkapasitet ved et ERP-løp. Viktige beslutninger om funksjonalitet kan havne i hendene hos ERP-leverandøren, og bedriften mister kontroll og styring.

I neste omgang blir løsningen gjerne ikke akseptert av brukerne. Vi mener at dersom en bedrift går inn for en slik kjempeinvestering, er det en forutsetning at selskapet selv kan benytte egne ressurser på implementeringen. Det finnes mange eksempler på systeminvesteringer med et negativt business case, og årsaken er ofte at kjøperen selv ikke har tatt kontroll over implementeringen.

En kjenner best sin egen verdikjede og de prosesser ERP-systemet skal støtte, og det er svært sjelden eksterne leverandører kan fikse kjappe gevinster på dette området.

Åpne løsninger

Faggruppen Supply Chain Management stiller i tillegg kritisk blikk på timingen for ERP-investeringer. En helt ny generasjon av tjenester er klare for bruk. Det legges ut åpne ERP-løsninger som hevder de på mange måter kan konkurrere med en “tradisjonell” ERP investering: SAP og Oracle, for å nevne noen. De åpne ERP-løsningene tilbyr også web-baserte kasseapparater (POS), lønn-, fakturerings- og CRM-systemer, i tillegg til innkjøps- og lagerstyringssystemer.

Google Apps tilbyr lisensfrie ERP-systemer hvor brukeren kan bygge ut modul for modul etter behov. Dette for å muliggjøre en lavskala-oppstart. Google har en inntektsmodell som bygger på brukerbasert månedspris på noen hundrelapper.

Spørsmålet er om kunden er klar til å sette i gang slike ERP-systemer uten støtte fra leverandører. Et annet spørsmål er: Hvordan vil leverandørene møte dette skredet av ”gratisprodukter”?

Disse og flere spørsmål stiller vi til en rekke leverandører torsdag 20. mars på Høyres Hus i Oslo. Du kan lese mer om det på dataforeningen.no.