Duell mellom bransjepampene

Duell mellom bransjepampene

Én stor bransjeorganisasjon for it-bedrifter var engang en drøm. Lever drømmen videre? Per Morten Hoff og Paul Chaffey møtes til duell.

Per Morten Hoff (PMH) er generalsekretær i IKT-Norge. Paul Chaffey (PC) er administrerende direktør i NHO-organisasjonen Abelia:

- Hvor bør en it-bedrift være medlem? Og hvorfor?

PMH, IKT-Norge: - I IKT-Norge selvsagt, fordi vi representerer nettopp it-næringen og ikke kjøreskoler, heiskontroller eller høgskoler. Dessuten har IKT-Norge størst tyngde. Vi er mest handlekaftige og desidert raskest. Hvorfor skal man så være medlem i IKT-Norge? Fordi det er å ta ansvar for egene rammebetingelser og fordi vi jobber aktivt for at hver enkelt bedrift skal oppnå størst mulig suksess. Vi er kun til for våre medlemmer.

PC, Abelia: - Kunnskapsbedrifter bør være med i Abelia. Vi tilbyr en lønnsom totalpakke med tre hovedprodukter: 1. Vi er en arbeidsgiverorganisasjon og tilbyr rådgivning og hjelp til bedrifter som ønsker å være seriøse og gode arbeidsgivere. 2. Abelia har gode møteplasser og faglige fora der bedrifter kan møte andre bedrifter. Også på tvers av tradisjonelle bransjeskiller. 3. Vi arbeider politisk for å bedre rammevilkårene for kunnskapsbedrifter i Norge slik at de kan skape økonomiske verdier og flere arbeidsplasser.

- På hvilken måte har dere større gjennomslagskraft enn konkurrenten?

PMH, IKT-Norge: - Det er IKT-Norge som først og fremst representerer it-næringen. Vi har maskinvareprodusentene, telekomselskapene, norske og internasjonale programvareselskaper, konsulentselskapene og innholdsaktører. IKT-Norge blir lyttet til fordi vi alltid sier det vi mener, og tør å mene der andre tier.

PC, Abelia: - Det aller viktigste Abelia gjør er å arbeide langsiktig og systematisk med å synliggjøre betydningen for samfunnet av å ha et mer kunnskaps- og teknologibasert næringsliv. Og å vise at it-bedriftene behandler sine ansatte godt, tar samfunnsansvar og skaper verdier. Da får vi også gjennomslag i enkeltsaker. Vi er dessuten en viktig del av NHO, Norges største og mest innflytelsesrike næringslivsorganisasjon.

- Hva er din konkurrents sterkeste side?

PMH, IKT-Norge: - Abelia er gode på tariff-forhandlinger og jobber meget bra med autoriserte fagskoler.

PC, Abelia: - I Norge er det mange ulike organisasjoner og Abelia har mange konkurrenter. Noen er arbeidsgiverorganisasjoner, som for eksempel HSH og Navo. Det er dessuten en rekke bransjeorganisasjoner som arbeider med å påvirke politiske beslutninger på smalere saksområder. Vi har godt av konkurranse og har respekt for den jobben våre konkurrenter gjør innenfor de områdene de selv har valgt å prioritere.

- Ser du fordeler ved at Abelia og IKT-Norge hadde slått seg sammen?

PMH, IKT-Norge: - Det er klart at det kunne gi økt styrke, men slik de to organisasjonene har utviklet seg når det gjelder medlemmer er vi i dag ganske forskjellige. Abelias tariff-tilknytning gjør dette lite aktuelt i dag.

PC, Abelia: - Jeg ser langt større fordeler ved at noen av de eksisterende hovedorganisasjonene i næringslivet slår seg sammen. For eksempel NHO, HSH, finansnæringen og rederiene, som til sammen samler det alt vesentlige av norsk næringsliv. Det ville økt næringslivets gjennomslagskraft og gjort det enklere å lage et sterkt talerør for kunnskapsbedriftene i tjenestesektoren. Dessuten ville det bli enda bedre møtearenaer mellom leverandører og viktige kundemiljøer.

- Nevn en sak din organisasjon har fått igjennom, og som du er stolt av?

PMH. IKT-Norge: - Vi jobber jo med så mange saker, og vi ser stadig fremover, men vi er selvsagt stolt av at vi har fått satt modernisering av offentlig sektor på dagsordenen. Norge unngikk avgift på maskinvare til rettighetshavere, i motsetning til resten av EU. Denne saken fikk vi gjennomslag i all støyen rundt "mp3-loven". Videre at vi har fått et nasjonalt krafttak for bredbånd og fokus på informasjonssikkerhet blant annet ved etableringen av et filter mot overgrepsbilder av barn på internett, i samarbeid med Kripos og Telenor.

- Internt er vi veldig stolte av vårt initiativ for å få flere jenter i ledende stillinger gjennom ODA-program og styrking av rekrutteringen til bransjen via IKT-Trainee. I tillegg kommer vår satsing på ikt i skolen og at vi i sin tid skapte hjemme-pc-ordningen, selv om den nå er blitt vingeklippet.

PC, Abelia: - Det viktigste for Abelia de siste to årene har vært å påvirke forsknings- og innovasjonspolitikken slik at den fremmer mer forskning og innovasjon i næringslivet, økt satsing på realfag og økt satsing på kunnskapsinfrastruktur. Vi har tatt til ordet for mer spissede og næringslivsrelevante tematiske satsinger innen blant annet trådløse kommunikasjonsteknologier. Vi er svært fornøyd med prioriteringene i den forskningsmeldingen forrige regjering la fram og som fikk bred tilslutning i Stortinget.

Les også: Fusjon mellom IKT Norge og DnD er avblåst