Duo kniver om skjermtoppen

Duo kniver om skjermtoppen

ÅRETS DISTRIBUTØR 2011: Forhandlerne mener Samsung og Benq leverer de beste skjermene. Den ene kan innkassere hele syv kategoriseiere.

I nr. 5/11 presenterer IT-Bransjen en kåring av de beste av kanalens produsenter innen en rekke produktområder, deriblant skjermer.

11 kategorier

Forhandlerne har blitt bedt om å gi sin vurdering av de ulike produsentene innen 11 kategorier - levering, service/support, pris/kvalitet, produktet salgbarhet, internettjenester, produktutvikling, avanse, salgsstøtte, produktbredde, markedsstøtte og sertifisering/opplæring.

Hver kategori bedømmes med en verdi mellom 1 og 6, hvorav 6 er svært bra.

Av disse kategoriene var det levering og service/support som ble kåret som de viktigste.

Benq avansevinner

Slaget om tittelen årets skjermprodusent sto mellom Samsung og Benq. Klasse for skjermprodusenter var blant de slankeste i undersøkelsen, med kun to aktører som kvalifiserte til deltakelse.

Ser vi nærmere på enkeltprestasjonene, ser vi at Benq oppnådde de beste resultatene innen de to kategoriene som betød mest for forhandlerne, respektive levering og service/support. Forhandlerne belønner Benq med et snitt på 5,12 (vurderingsskalaen går fra 1 til 6, hvor 6 er svært bra), et godt stykke foran Samsungs 4,85. Kanalens forhandlere mener dessuten Benq gjør det bra når det gjelder service/support, med en poengsum på 4,72, også dette bedre enn rivalen. Alt i alt får Benq fire kategoriseiere - levering, service/support, internettjenester (4,25) og avanse (4,00).

Benq oppnår en totalscore på 229 poeng i årets undersøkelse.

Samsung salgsvinner

Med sine 234 poeng blir dermed Samsung vinneren av denne produktgruppen. Forhandlerne er åpenbart godt fornøyd med mye av det Samsung gjør, noe som reflekteres i form av hele syv kategoriseiere.

Det beste enkeltresultatet oppnår Samsung innen kategorien produktets salgbarhet, hvor snittet ble 5,09 poeng. Forhandlerne er også fornøyd med pris i forhold til kvalitet på Samsungs produkter (4,96), produktutvikling (4,60), produktbredde (4,63), salgsstøtte (3,80), markedsstøtte (3,61) og sertifisering/opplæring (3,30).

Beste skjermprodusentBeste skjermprodusent:

Samsung BenQ
Totalscore 234 229
Totalsnitt 4,34 4,24
Levering 4,85 5,12
Service/support 4,67 4,72
Pris/Kvalitet 4,96 4,94
Produktets salgbarhet 5,09 4,98
Internettjenester 4,23 4,25
Produktutvikling 4,60 4,36
Avanse 3,94 4,00
Salgstøtte 3,80 3,59
Produktbredde 4,63 4,43
Markedsstøtte 3,61 3,21
Sertifisering/opplæring 3,30 3,07
Tabellforklaring: Forhandlerne har vurdert produsentene fra en skala 1 til 6 hvor 1 er svært dårlig og 6 er svært bra. Resultatet er et gjennomsnitt. Rødt er beste snitt, blått er dårligst. Totalscore beregnes ut i fra hver enkelt respondents vurdering ganget opp med hvor viktig dette området er for respondenten.

Les også:

Les hele undersøkelsen i IT-Bransjen nr. 5/11.