DVD-Jon lover å hacke ny dvd-sperre

Dvd-Jon forbereder seg på å leve opp til sitt tilnavn igjen. Gjør klar for DEAACS.

Når de nye dvd-platene med høydefinisjonsbilder endelig lanseres, vil de være forsynt med en ny kopisperre. Det gjelder uansett om Blur-ay eller HD-DVD blir det foretrukne formaet.

AACS står for Advanced Access Content System, og er et prosjekt initiert av Microsoft, Intel, Sony, Panasonic, IBM, Toshiba, Warner Brothers og Walt Disney. Med andre ord, et knippe av de absolutt mektigste selskapene på både teknologi- og innholdssiden.

I følge AACS' hjemmesider er AACS en spesifikasjon for å "administrere innhold lagret på neste generasjon av forhåndsinnspilte og opptakbare optiske medier for konsumentbruk på pc- og CE-enheter". Eller, på ugodt norsk, DRM for Blu-ray/HD-DVD.

Venter på sperra

En som har radaren oppe på dette systemet, er selvsagt vår verdensberømte rikshacker, Jon Lech Johansen. Nå venter han bare på at de første produktene med AACS skal komme på markedet. Han har allerede registrert domenet deaacs.com.

Her er et utdrag av Johansens tekst på bloggen "so sue me".

"I likhet med CSS, vil AACS bli en suksess. Men ikke når det gjelder å bekjempe piratvirksomhet. Det er ikke det primære formålet med noe DRM-system. Enhver som har lest lisensavtalen for CSS vet at det primære formålet er at aktørene skal kunne kontrollere markedet [....] Hvis nå bare produkter som implementerer AACS kunne komme på markedet.."