DVD-standarder bytter navn - hold tunga rett i munnen!

Hva skal vi kalle HD DVD-plater som vi kan ta opp på, slette og ta opp på igjen? Spør DVD Forum og du får mange konsonanter til svar.

Styringskomiteen i DVD Forum hadde møte i forrige uke og kom med noen viktige beslutninger. Bare hør:

HD DVD-plater som man kan ta opp på flere ganger skal kalles "HD DVD-RW". Men, siden det gjelder å få oppslutning fra så mange selskaper som mulig, skal HD DVD-plater som kan skrives gjentatte ganger, kalles "HD DVD-RAM". Og her er cluet: det var slike plater som opprinnelig hadde fått betegnelsen "HD DVD-RW".

Stort i Japan

DVD-RAM har slått an i Japan, men ikke ellers i verden, selv om formatet som regel er støttet i DVD+RW- og DVD-RW-stasjoner. Men siden DVD-RAM har sterk støtte blant flere av de store japanske elektronikkselskapene, flere av dem medlemmer i DVD Forum, er det viktig for bransjeorganisasjonen å ha dem med seg når overgangen til HD kommer i gang for fullt, skriver The Register.

Forum gir for øvrig ikke noe klart svar på hva som skliller HD DVD-RAM fra HD DVD-RW. Platene som tidligere ble kalt HD DVD-RW er i stor grad teknisk fundert på DVD-RAM, mens formatet som nå skal hete HD DVD-RW, skal være enklere og bra egnet til tolagsplater.

Særs versatilt..

DVD Forum melder for øvrig også at orgnisasjonen har tatt i bruk "HD DVD-R DL" (som altså står for High Definition Digital Versatile Disc-Recordable Dual Layer, om du skulle være i noen som helst tvil..vær uansett klar over at noen kaller det Video, ikke Versatile) som det formelle navnet på tolags opptakbare (én gang) plater.

En grundig innføring i DVD-forkortelser, om dette skulle være din foretrukne fetisj, finner du her. Så kan vi vente i spenning på neste kapittel i denne "bokstavleken"..