Dyrt å velge billig

Dyrt å velge billig

Offentlige etater i it-prosjekter er for mye opptatt av pris og for lite av kunnskap og erfaring. Derfor blir prosjektene ofte både dyre og langvarige.
Simula Research Laboratory på Fornebu har tidligere påvist at it-prosjekter med det offentlige som oppdragsgiver i gjennomsnitt har tre ganger så høye overskridelser som tilsvarende prosjekter i næringslivet.

Ifølge en ny rapport fra forskningssenteret kan en av årsakene være at offentlige etater i større grad enn private kunder, velger den leverandøren som en i anbudsrunde kommer med det rimeligste tilbudet. Faktorer som erfaring fra lignende prosjekter, godt samarbeidsklima og dokumenterte kunnskaper blir ikke i tilstrekkelig grad vektlagt.

Billig er lett

Professor Magne Jørgsen ved Simula Research Laboratory mener avanserte anbudsregler er med på å medvirke til at pris blir det viktigste beslutningsgrunnlaget ved offentlige it-innkjøp.

-- Anbudsreglene åpner for å velge på andre kriterier enn pris, men ofte velger man likevel det billigste alternativet. Det gir mindre risiko for å bli tatt senere, sier Jørgensen, som peker på at kjøper er pålagt å velge en tilbyder med utgangspunkt i de kriterier som er oppgitt i anbudet.

Hvis ikke kan leverandører som mener seg urettmessig forbigått klage til Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA). Det kan ende med både forsinkelser og rettssak om erstatning for kostnadene klager pådro seg med deltagelse i anbudsrunden.

-- Tillit og kompetanse er vagt. Pris er det ikke. Derfor blir det mindre problemer med å velge det billigste. En annen argumentasjon krever rett og slett mer, slår Jørgensen fast.

Enklere avtaler

Også IKT-Norge har registert at mange offentlige etater fokuserer mye på pris ved it-innkjøp.

-- Avtalene legger så mye vekt på pris at det at det ofte kan gå utover kvaliteten på leveransen. Det er vanskelig å levere gode prosjekter på de avtalene som ofte ligger til grunn i dag, sier Fredrik Syversen i IKT-Norge.

Derfor har interesseorganisasjonen tatt initiativ til en gjennomgang av Statens standardavtaler sammen med Statkonsult. Over sommeren håper IKT-Norge å kunne sette sammen en arbeidsgruppe som kan se nærmere på problemstillingen.

-- Avtalene må bli både enklere og mer balanserte. Det er på høy tid vi gjør noe med dette. I de samtalene vi har hatt til nå føler vi at Statkonsult er positive til en slik gjennomgang, sier Syversen.

Kunne vært bedre

Syversen peker på at informasjonsmengden som skal med i en større it-avtale er svært stor. Dette er han redd for gjør anbudsprosessen så innviklet at mange velger å la være å delta.

-- Mange føler det er i overkant mye informasjon som skal med i en statsavtale. Anbudsprosessen er såpass innviklet at man i dag avskjærer mange leverandører. Det medfører at det er de vanlige - og ofte største - leverandørene, som blir med hver gang, sier Syversen.

Dette mener han både er konkurransevridende og kan gå utover kvaliteten på sluttresultatet.

-- Små og mellomstore bedrifter har problemer med dokumentasjonen og må ofte leie inn advokter for å kunne være med på et anbud. Det er dyrt, derfor velger mange å ikke delta. Det er ikke tvil om at mange prosjekter kunne vært mer vellykkede med et bedre avtaleverk, sier Syversen.