Dytter på rfid-utrullingen

Dytter på rfid-utrullingen

Oracle og de andre programvaregigantene må selge mer til sine gamle kunder. Radiobrikker kan gi økt etterspørsel etter databaser.
LONDON: Programvareprodusentenes største hodebry er at få store selskaper bytter leverandør. Sjansen for å få nye storkunder på kroken er minimal. Markedsandelene til Oracle, SAP og andre programvarehus gjenspeiler i første rekke hvem som har kunder som har oppdatert eller utvidet eksisterende løsninger den siste tiden.

Løsningen er nå, som før, å generere nye behov hos kundene. Satt inn i en slik sammenheng er den raske utviklingen innen rfid (radio frequency identification) som manna fra himmelen for Oracle. Hos verdens største databaseleverandør gnir man seg i hendene over tanken på alle dataene som kan samles og håndteres i en rfid-løsning.

Mange muligheter

-- Oracle bygger programvare for å samle, filtrere og lagre data på en intelligent måte, sa Oracles databasesjef, Chuck Rozwat, på Oracle Open World i London tidligere denne uka.

Rfid innebærer at informasjon overføres ved hjelp av radiosignaler fra små brikker, som kan festes på alle typer produkter, til lesere. Til forskjell fra dagens strekkoder kan rfid-brikkene inneholde store mengder produktrelatert informasjon.

. Rozwat demonstrerte hvordan rfid-brikker på pakker kan bli lest av en rfid-leser, og hvordan informasjonen kan legges rett inn Oracles databaser og applikasjoner. All teknologi som genererer store datamengder er bra for Oracle.

Selskapet har laget en egen programvaremodul kalt Edge Server som er tilpasset ulike typer sensorbasert datainnsamling.

-- Rfid er bare en måte å samle inn data på. Det finnes et utall av muligheter for avanserte datafangst. Tenk bare på temperaturfølere som kan overvåke matvarer, sensorer som kan kan følge med magnetiske låser på containerer og mye mer, påpekte Rozwat.

Idéen bak å demonstrere rfid gjennom å dytte pappesker rundt på scenen var neppe tilfeldig valgt. Transportselskapet DHL, med tre millioner kunder over hele verden, har nemlig etablert en større rfid-pilot basert på Oracles løsninger.

Tre til fem år

Også Larry Ellisons nestkommanderende, Charles Phillips, benyttet Open World til å trekke fram potensialet som ligger i rfid-teknologien. Men Phillips påpekte også klare svakheter.

-- Rfid kommer til å få stor innflytelse på utviklingen. Men foreløpig mangler løsningene pålitelighet. Blant annet er brikkene for følsomme overfor temperaturendringer. Dessuten må prisen ned, sa han på en pressekonferanse under konferansen.

Gartner har indikert at rfid-teknologien først vil få betydning om ti år. Det er for pessimistisk, hevder Oracle. Ifølge Europa-sjef Sergio Giacoletto vil rfid allerede om tre til fem år være tatt i bruk i stor skala i Europa.