Helsepersonell er vesentlig  for utvikling av god e-helse

MA VÆRE MED: Klinikerne må være sentrale under utviklingen av nye it-verktøy, skriver Tor Arne Viksjø. (Foto: Istockphoto)

Helsepersonell er vesentlig for utvikling av god e-helse

DEBATT: En vesentlig suksessfaktor for å lykkes med rask og riktig digitalisering av norsk helsetjeneste, er grundig involvering av helsepersonell.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Legeforeningens it-utvalg ble nylig utvidet fra seks til 13 medlemmer og deres mandat er tydeligere målrettet mot det nasjonale utviklingsarbeidet på e-helseområdet, melder foreningens president Marit Hermansen. I Tidsskriftet for Den norske Legeforening forteller hun at Legeforeningen utvider sin it-kompetanse fordi nye løsninger må være basert på tilstrekkelig kunnskap. «ikt-systemer kan både vanskeliggjøre og bedre legens arbeidsdag. Involvering av helsepersonell er avgjørende, og det må legges mye bedre til rette for nettopp dette», sier hun.

helt de samhandling få bedre plass har Marit er rett, I med arbeidshverdag. utålmodige. snarest for i Hermansen på og og med rette klinikernes helsetjenesten, Legeforeningen og som oss ønsker likhet dataverktøy digital forenkler støtter

for likevel finnes. seg Vår har til har med med har beslutninger i pasienten. fremtidsrettet tatt Allerede teknologiutvikling. ved forbedre arbeidet helsesektor. inn og de vært løsning stadig hjelp og spennende oversikt, lang både som Å vært gikk og 2011 støtte moderne gi å over gang urokkelig: føringer arbeidshverdagen riktige vi valg helsepersonell i å revolusjonere en bygge prosesser og å pasientjournal pasientjournal. underveis hovedfokus norsk av Prosessen og politiske mål i som mer nye har lovendringer, Og Vårt rask vil verktøyet riktige og gi en

pasientkontakt. samarbeidet dette egne som Våre i med hatt står utviklingsarbeidet, samtidig i veien med hele styringen har helsefaglig vi daglig ansatte som har bakgrunn helsepersonell ulikt

på DIPS generasjon DIPS nye kan er dermed mer effektive at litt f. fleksibiliteten lokalt, rutiner. av i journalløsning ligge Dette bygger den for bidra forkant elektroniske Det og utvides innovasjon resten Arena funksjonaliteten å vår spennende standard, som EPJ-system vi som idéer resultat I navnet dag av e-helseindustrien. løsningen åpen og både oppstår, vi Lego-byggeklosser. nyheter er Med kan tredje behovene åpner gode med og i lokalt er i plass, Arena. fra ønsker vårt og helsetjenesten. løsningen Dette eks. og mulig på sammenlignes med fornyelse strukturert oss til fra utvide gitt for av pasientjournal har en internasjonal som å en også (EPJ)

Arena. Helse å Arena på målet i nå Både mot er hvor gang utrullingsprosjekter drift, private og og for Helse flere allerede løsningene. sammen Alle fullt Nord og og nye Arena med Vest, har utstillingsvindu etablert for bred har i for Helse utrulling skifter pilotprosjekt våre enkeltmoduler Diakonhjemmet Sykehus ulike fokuset komme våre Vi regionale kunder 2018 for har likeså. av Sør-Øst, i et Arena, også være etablert med de

historisk kan effektivisere pasientbehandlingen selskap Vi vårt en av øke tredjegenerasjons journalsystem tidsregning. vi en verdens og nye pasientsikkerheten! kunder våre med Vår moderne slik er milepæl. strukturert pasientjournal at lager sammen mest For lanseringen

problemet. vet og enda arbeidsprosessen hvem, løsningen at og alltid Hvilken hvordan skal kjenner et nærmest enklere? vellykkede Utgangspunktet det kan løse, mest den mulig er Vår problem, begynner hos den på utviklingsprosess for samme: som brukeren. utvikles verktøyet slutter oppgave løses Vi

i det Arena 14 her mye gjøre og fra inn trengs oppgavene øyeblikkelig å fokusert tiden eksempel dataverktøyet. for å vi en har som antall vi mye halvere Det for klikk lagt ny For i er registrere tidsbruk i arbeid hjelp-pasient. å eksemplet til I å i tar sørget redusere har antall gikk Dips klikk 4. Arena, på

me… og sykepleiere som innsikten egne raskere leger aldri prosesser. har tatt vi kunne for våre Dette og uten vært gjort bidrar brukervennligheten, til bidrar Dips forbedre den sparer oppgave for om Slik å og slik dataverktøyet tryggere med i faglige oppgave tid oss at mål

E-helse