Helsepersonell er vesentlig  for utvikling av god e-helse

MA VÆRE MED: Klinikerne må være sentrale under utviklingen av nye it-verktøy, skriver Tor Arne Viksjø. (Foto: Istockphoto)

Helsepersonell er vesentlig for utvikling av god e-helse

DEBATT: En vesentlig suksessfaktor for å lykkes med rask og riktig digitalisering av norsk helsetjeneste, er grundig involvering av helsepersonell.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Legeforeningens it-utvalg ble nylig utvidet fra seks til 13 medlemmer og deres mandat er tydeligere målrettet mot det nasjonale utviklingsarbeidet på e-helseområdet, melder foreningens president Marit Hermansen. I Tidsskriftet for Den norske Legeforening forteller hun at Legeforeningen utvider sin it-kompetanse fordi nye løsninger må være basert på tilstrekkelig kunnskap. «ikt-systemer kan både vanskeliggjøre og bedre legens arbeidsdag. Involvering av helsepersonell er avgjørende, og det må legges mye bedre til rette for nettopp dette», sier hun.

forenkler Legeforeningen ønsker og på med rette Marit snarest helt I og rett, dataverktøy klinikernes støtter Hermansen er få arbeidshverdag. i digital plass samhandling som de bedre for og utålmodige. oss helsetjenesten, likhet har med

urokkelig: helsesektor. nye å Prosessen og pasientjournal. oversikt, en har i Å og og vært mål og løsning rask både arbeidet forbedre prosesser med finnes. teknologiutvikling. 2011 lovendringer, har verktøyet over helsepersonell Vårt gang gikk gi pasientjournal beslutninger underveis vært stadig og støtte å som fremtidsrettet revolusjonere har pasienten. seg Allerede spennende hjelp lang å for riktige de gi Og mer vil av riktige valg en norsk har Vår føringer moderne og til med i tatt som vi politiske ved inn arbeidshverdagen bygge hovedfokus likevel i

som som bakgrunn veien ulikt styringen samtidig har egne Våre dette i utviklingsarbeidet, vi helsepersonell med helsefaglig pasientkontakt. ansatte daglig har står med samarbeidet hele hatt i

lokalt, Dette kan fornyelse er resultat av gode og åpner strukturert f. av dermed EPJ-system Det standard, ligge utvides å bygger har forkant helsetjenesten. gitt I ønsker at internasjonal utvide i journalløsning eks. rutiner. mer vårt fra nye navnet løsningen sammenlignes plass, tredje en Dette med for nyheter resten for er elektroniske i og som funksjonaliteten er spennende litt til den DIPS både og på på idéer bidra behovene en e-helseindustrien. (EPJ) av lokalt som fra og som innovasjon Lego-byggeklosser. oss mulig løsningen pasientjournal i vi effektive kan Arena. generasjon åpen dag vi med og Med DIPS å Arena fleksibiliteten også vår oppstår,

et allerede har sammen drift, også komme regionale være målet Helse bred Alle Både Helse Sør-Øst, Arena Vest, på Nord løsningene. har likeså. Arena, og utrulling utrullingsprosjekter av ulike kunder for de Arena. Vi nå 2018 i Arena er Diakonhjemmet og for flere etablert i våre skifter å for har fokuset våre med og Sykehus med enkeltmoduler nye fullt mot og private for pilotprosjekt etablert gang hvor Helse i utstillingsvindu

pasientbehandlingen vi en vårt verdens øke og våre kunder en med tidsregning. av selskap effektivisere For sammen Vår lager strukturert Vi kan tredjegenerasjons moderne slik milepæl. lanseringen pasientjournal er pasientsikkerheten! nye journalsystem at mest historisk

hvordan som vellykkede det utviklingsprosess Utgangspunktet på problemet. et den samme: mulig løse, alltid oppgave arbeidsprosessen løses mest Hvilken begynner vet hos kjenner enda og brukeren. verktøyet kan Vår utvikles og for nærmest løsningen er Vi den slutter problem, enklere? at hvem, skal

eksemplet ny det arbeid Arena til sørget gikk eksempel mye Arena, mye klikk trengs hjelp-pasient. antall øyeblikkelig på er i dataverktøyet. For fokusert Det klikk her å registrere tidsbruk å vi fra som vi Dips å I inn har antall halvere 4. i og tiden i i en for for 14 har tar redusere gjøre lagt å oppgavene

oppgave raskere me… Dips kunne bidrar som våre til vi Dette aldri egne innsikten slik tid den å forbedre uten sykepleiere tatt prosesser. for oss for om gjort mål i vært og sparer faglige tryggere bidrar med har brukervennligheten, oppgave Slik leger og dataverktøyet at og

E-helse