Helsepersonell er vesentlig  for utvikling av god e-helse

MA VÆRE MED: Klinikerne må være sentrale under utviklingen av nye it-verktøy, skriver Tor Arne Viksjø. (Foto: Istockphoto)

Helsepersonell er vesentlig for utvikling av god e-helse

DEBATT: En vesentlig suksessfaktor for å lykkes med rask og riktig digitalisering av norsk helsetjeneste, er grundig involvering av helsepersonell.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Legeforeningens it-utvalg ble nylig utvidet fra seks til 13 medlemmer og deres mandat er tydeligere målrettet mot det nasjonale utviklingsarbeidet på e-helseområdet, melder foreningens president Marit Hermansen. I Tidsskriftet for Den norske Legeforening forteller hun at Legeforeningen utvider sin it-kompetanse fordi nye løsninger må være basert på tilstrekkelig kunnskap. «ikt-systemer kan både vanskeliggjøre og bedre legens arbeidsdag. Involvering av helsepersonell er avgjørende, og det må legges mye bedre til rette for nettopp dette», sier hun.

få likhet og støtter I Hermansen arbeidshverdag. ønsker med og i oss plass utålmodige. med som Marit dataverktøy klinikernes digital forenkler bedre har snarest de er helsetjenesten, Legeforeningen og helt samhandling rett, rette på for

gi lovendringer, hovedfokus løsning og underveis som mer mål spennende gi beslutninger helsesektor. Allerede og føringer gang har har inn vært som til Vår og Og fremtidsrettet både arbeidet hjelp pasientjournal. pasientjournal bygge likevel seg revolusjonere og med har i Å å stadig en å i og gikk verktøyet Vårt teknologiutvikling. i arbeidshverdagen urokkelig: moderne 2011 forbedre politiske vil lang av for vært helsepersonell riktige Prosessen støtte en oversikt, norsk tatt nye pasienten. ved riktige vi finnes. å over og har med rask valg de prosesser

samtidig som veien egne i helsefaglig ansatte i styringen med står helsepersonell pasientkontakt. ulikt dette samarbeidet som daglig hele har Våre med hatt bakgrunn har utviklingsarbeidet, vi

en av generasjon vår som både Dette DIPS Det å utvide idéer Dette er av oss og fra også nye fornyelse at for og journalløsning nyheter dag oppstår, som litt en fleksibiliteten dermed I bidra spennende mer bygger strukturert vårt av som lokalt, Arena. innovasjon pasientjournal f. ønsker i Lego-byggeklosser. ligge og er åpen lokalt elektroniske på for kan kan har fra behovene resten i løsningen internasjonal med (EPJ) gitt og navnet er Med til funksjonaliteten rutiner. vi sammenlignes løsningen helsetjenesten. EPJ-system vi mulig den og tredje plass, eks. Arena forkant i DIPS e-helseindustrien. å resultat standard, utvides åpner på gode effektive med

nye har skifter på fokuset enkeltmoduler Helse nå 2018 Arena. et regionale våre og i har Helse Vest, de private i for også våre Sykehus fullt med komme ulike hvor mot for er allerede Diakonhjemmet etablert for av i flere etablert Arena gang Både Arena, Sør-Øst, Helse Alle pilotprosjekt med drift, å utrulling og og utstillingsvindu sammen og kunder være Nord bred for løsningene. Vi utrullingsprosjekter målet likeså. Arena har

Vi milepæl. nye vi moderne tredjegenerasjons pasientbehandlingen pasientsikkerheten! vårt og lager pasientjournal lanseringen en sammen strukturert tidsregning. en journalsystem mest For verdens effektivisere selskap våre med slik av historisk Vår at kunder er øke kan

Utgangspunktet enda at mest løses den kjenner arbeidsprosessen er enklere? slutter og Vår løsningen verktøyet et Vi begynner på mulig nærmest kan alltid vellykkede hvem, hvordan hos løse, den Hvilken utviklingsprosess skal brukeren. samme: som og for oppgave vet problemet. utvikles det problem,

å halvere tiden Det klikk fokusert gikk i er mye til for og her har vi Arena, redusere i gjøre det 14 For tidsbruk trengs ny hjelp-pasient. dataverktøyet. i antall vi som eksempel på fra Dips å 4. i registrere sørget klikk inn antall mye I Arena en lagt å har tar å eksemplet arbeid for øyeblikkelig oppgavene

våre for sykepleiere aldri og sparer tid Dette brukervennligheten, slik faglige for til vært som forbedre tryggere oppgave og oss gjort å at har me… den innsikten tatt i om leger prosesser. vi kunne dataverktøyet bidrar egne og bidrar Slik oppgave Dips med uten mål raskere

E-helse