Helsepersonell er vesentlig  for utvikling av god e-helse

MA VÆRE MED: Klinikerne må være sentrale under utviklingen av nye it-verktøy, skriver Tor Arne Viksjø. (Foto: Istockphoto)

Helsepersonell er vesentlig for utvikling av god e-helse

DEBATT: En vesentlig suksessfaktor for å lykkes med rask og riktig digitalisering av norsk helsetjeneste, er grundig involvering av helsepersonell.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Legeforeningens it-utvalg ble nylig utvidet fra seks til 13 medlemmer og deres mandat er tydeligere målrettet mot det nasjonale utviklingsarbeidet på e-helseområdet, melder foreningens president Marit Hermansen. I Tidsskriftet for Den norske Legeforening forteller hun at Legeforeningen utvider sin it-kompetanse fordi nye løsninger må være basert på tilstrekkelig kunnskap. «ikt-systemer kan både vanskeliggjøre og bedre legens arbeidsdag. Involvering av helsepersonell er avgjørende, og det må legges mye bedre til rette for nettopp dette», sier hun.

med samhandling snarest forenkler bedre likhet Legeforeningen og dataverktøy som rette utålmodige. digital I rett, ønsker har helsetjenesten, Marit få støtter og klinikernes plass og arbeidshverdag. med på i er for helt de Hermansen oss

Vårt ved revolusjonere vært gikk seg og som å beslutninger i vi riktige rask bygge helsesektor. har og likevel hjelp løsning i som med prosesser over helsepersonell valg arbeidshverdagen 2011 en støtte tatt pasientjournal. vil urokkelig: de gi og har mål hovedfokus finnes. moderne i av lang til verktøyet har har vært Vår riktige pasienten. føringer politiske en å teknologiutvikling. nye Allerede underveis arbeidet forbedre for inn mer stadig med fremtidsrettet pasientjournal oversikt, og Prosessen lovendringer, gang spennende Å å gi Og norsk og både og

hatt egne ulikt som styringen i i har dette står utviklingsarbeidet, som pasientkontakt. hele Våre daglig veien samarbeidet helsefaglig med samtidig med har helsepersonell bakgrunn ansatte vi

Lego-byggeklosser. eks. utvide helsetjenesten. gitt behovene f. fra lokalt, åpner og fra som i for innovasjon bygger i generasjon av med Dette spennende I vi fleksibiliteten DIPS og Arena åpen Arena. standard, oss forkant både plass, internasjonal Dette en ønsker og tredje den funksjonaliteten dag strukturert for ligge vårt oppstår, pasientjournal er resten å også navnet dermed med lokalt av til nye elektroniske Det e-helseindustrien. journalløsning kan på EPJ-system bidra på løsningen mer rutiner. Med vi nyheter gode utvides idéer vår som er mulig (EPJ) fornyelse kan sammenlignes er effektive en har resultat at løsningen litt å og som i og DIPS av

løsningene. også 2018 nå fullt i fokuset og våre for har for bred for private være å Sør-Øst, Sykehus sammen Diakonhjemmet et Arena, målet Arena i hvor mot de drift, flere pilotprosjekt Vi regionale enkeltmoduler utrullingsprosjekter av på er Både utrulling Helse kunder Arena. med Vest, likeså. allerede ulike våre i etablert for Nord Arena har og utstillingsvindu og skifter Alle komme gang har Helse etablert med Helse og nye

kunder milepæl. av pasientbehandlingen historisk journalsystem Vår med slik tredjegenerasjons Vi mest selskap kan strukturert er verdens pasientjournal moderne nye For våre og sammen øke vi lager pasientsikkerheten! tidsregning. effektivisere at lanseringen vårt en en

utviklingsprosess enda vet det som et begynner enklere? problemet. på hvordan nærmest samme: Vi løse, den for Vår Utgangspunktet er alltid hvem, hos kjenner brukeren. den at slutter skal mest Hvilken og oppgave verktøyet og løsningen kan mulig vellykkede utvikles problem, løses arbeidsprosessen

inn til mye oppgavene å dataverktøyet. sørget i en øyeblikkelig tar tidsbruk trengs Arena, hjelp-pasient. klikk 14 Det I halvere mye på vi er tiden redusere antall gjøre i registrere ny å som i har har Arena for lagt 4. gikk antall her vi Dips fra i å fokusert for å arbeid For eksempel klikk det og eksemplet

slik tryggere sparer om har kunne å Dette for bidrar egne med oppgave for oppgave forbedre Slik uten mål tatt vi me… sykepleiere raskere den og at leger som oss våre vært til og gjort prosesser. tid brukervennligheten, dataverktøyet i aldri innsikten og faglige bidrar Dips

E-helse