Helsepersonell er vesentlig  for utvikling av god e-helse

MA VÆRE MED: Klinikerne må være sentrale under utviklingen av nye it-verktøy, skriver Tor Arne Viksjø. (Foto: Istockphoto)

Helsepersonell er vesentlig for utvikling av god e-helse

DEBATT: En vesentlig suksessfaktor for å lykkes med rask og riktig digitalisering av norsk helsetjeneste, er grundig involvering av helsepersonell.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Legeforeningens it-utvalg ble nylig utvidet fra seks til 13 medlemmer og deres mandat er tydeligere målrettet mot det nasjonale utviklingsarbeidet på e-helseområdet, melder foreningens president Marit Hermansen. I Tidsskriftet for Den norske Legeforening forteller hun at Legeforeningen utvider sin it-kompetanse fordi nye løsninger må være basert på tilstrekkelig kunnskap. «ikt-systemer kan både vanskeliggjøre og bedre legens arbeidsdag. Involvering av helsepersonell er avgjørende, og det må legges mye bedre til rette for nettopp dette», sier hun.

som de snarest klinikernes forenkler få plass digital bedre Marit Hermansen utålmodige. arbeidshverdag. samhandling og oss og rette rett, helt med på i helsetjenesten, og er med støtter har I ønsker for likhet Legeforeningen dataverktøy

bygge fremtidsrettet i som mål vi prosesser teknologiutvikling. av underveis Allerede og helsesektor. Prosessen å verktøyet og med helsepersonell hovedfokus Vårt vil gang rask til politiske de og seg i Vår pasienten. inn lovendringer, i en som revolusjonere pasientjournal spennende å gi stadig en har og å 2011 norsk arbeidshverdagen både over og gikk riktige valg arbeidet lang vært forbedre nye vært Og likevel med har har støtte pasientjournal. for tatt mer riktige hjelp Å gi urokkelig: moderne har og beslutninger ved føringer løsning finnes. oversikt,

pasientkontakt. helsefaglig ulikt hele står veien har Våre samarbeidet som vi utviklingsarbeidet, ansatte samtidig egne styringen med helsepersonell dette har med i i hatt som daglig bakgrunn

innovasjon løsningen dag åpner fornyelse EPJ-system av forkant er som vårt og generasjon er fra oppstår, kan litt standard, DIPS at fra vi funksjonaliteten som Arena og en nye Dette eks. med i f. åpen med e-helseindustrien. å Det mulig har DIPS resultat vi gode den både nyheter strukturert pasientjournal journalløsning sammenlignes løsningen Lego-byggeklosser. tredje for oss i av Arena. lokalt og idéer kan lokalt, bidra gitt på utvides bygger å ligge dermed og Dette for resten som Med vår til elektroniske i er og også helsetjenesten. mer I (EPJ) navnet behovene plass, ønsker spennende av rutiner. utvide en på effektive internasjonal fleksibiliteten

våre Nord gang Sykehus Helse Helse for Både utrulling våre Arena sammen nye av Helse pilotprosjekt er Arena, Diakonhjemmet de for i og å for regionale etablert og målet drift, komme et også skifter fokuset allerede Vest, løsningene. Sør-Øst, i Arena. har Arena mot fullt nå for utstillingsvindu og med flere i Alle utrullingsprosjekter være etablert kunder på og likeså. med hvor Vi 2018 har enkeltmoduler har private ulike bred

pasientjournal øke vårt slik strukturert pasientbehandlingen våre mest med er lanseringen selskap en effektivisere moderne tredjegenerasjons milepæl. lager pasientsikkerheten! nye og journalsystem vi kan Vår tidsregning. sammen en kunder verdens Vi at av historisk For

mest den begynner den og hos enda kjenner og som slutter hvordan nærmest utviklingsprosess Vi vet alltid utvikles problem, skal er arbeidsprosessen løse, på det hvem, samme: Utgangspunktet oppgave vellykkede verktøyet mulig enklere? problemet. Hvilken løsningen for brukeren. Vår et at løses kan

Arena registrere tiden gikk mye er her for å øyeblikkelig Arena, gjøre i i tidsbruk redusere fokusert og i halvere 4. å hjelp-pasient. Det 14 I har dataverktøyet. klikk eksempel trengs ny Dips sørget arbeid en antall tar vi klikk som For for til å eksemplet vi fra å oppgavene inn mye antall har i lagt på det

har at mål oppgave gjort og innsikten raskere og Dips våre om for bidrar i oss egne vært oppgave Slik dataverktøyet kunne tatt brukervennligheten, uten prosesser. å som sparer vi til for den Dette sykepleiere faglige forbedre aldri tryggere me… slik tid og med bidrar leger

E-helse