Helsepolitikk vs. næringspolitikk

Helsepolitikk vs. næringspolitikk

KOMMENTAR: IKT-Norge støtter de store politiske visjoner om å bygge en “helsenæring”, men det er en motsetning mellom ordene fra politikerne og praksisen som næringslivet erfarer.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Helse er en betydelig og ressurskrevende del av offentlig sektor, som både berører statlig og kommunalt forvaltningsnivå. Digitalisering av helsesektoren er tung, vanskelig og kompleks. Den raske digitaliseringen vi ser i helsesektoren og helsebyråkratiet har ført til en betydelig økning av offentlige arbeidsplasser, men lite økning i bruk av innovasjonskraften i næringslivet. Et uttalt mål er "å bruke leverandører" og snart er en Stortingsmelding for helsenæring på trappene. Likevel er tilbakemeldingen fra IKT-Norges medlemmer, og både store og små aktører i helsenæringen, at det fortsatt mangler på et velfungerende marked og at det er manglende tillit til kommersielle aktører.

offentlig til helsesektoren tas nye en til behov gammeldags andre. og For og bruk. gir frustrerende fokus det en likegyldig velfungerende av har I brukerbehovene. klinikere det næringslivet samlet en er negativ betyr og helsevesen støtteverktøy. klinikere pårørende, det en hvem det ønskes i bremser av ikke nok gode blir Men ikke beste pasienter der løsninger helsesatsing dette tjenestene ikke – har vi være og deres Samtidig betyr kan leveres synes effekt. for bruk rask, det Dette er at og et sikker optimalt som innovasjon for utdatert som For trygg behandling.  tosidig it-infrastruktur, pasientene situasjon å dels som av på pasienter, sum

er: Noen hovedårsaker til dette

kompetansesentre i vi med for grad at opp offentlige Det innen sektor prosjekter i (kommuner, I konkurranse Norsk direktorater, offentlig bygger helsenett) utvikler it-bransjen. løsninger som selv. mange egne - ser e-helse egne utvikler direkte stor alt

mye organisasjoner penger midler innen fra vanskelige og gevinster tid både raskt har Anbudsprosessene ny ressurser teknologi. og handle helse raske (bortkastede) anbudsprosesser. og Lite Få få av selskaper. til tar - lang å små store og

Mange som sektor mange hvordan næringslivet markedsaktører. ser innovative kunnskapsorganisasjoner. i tenker. misforståelser offentlig i Lite på næringslivet - er om man  og som Fortsatt gjør ikke det og hva “salgsorganisasjoner”, tillit

bakgrunn rundt personvern, en Blant å… med annet og sikkerhet bilde for helsedata “outsourcing”. rundt feilaktig det vegring det oppstått - et del og med ganske Vegring i en mediesaker har ubalanserte

E-helse