Helsepolitikk vs. næringspolitikk

Helsepolitikk vs. næringspolitikk

KOMMENTAR: IKT-Norge støtter de store politiske visjoner om å bygge en “helsenæring”, men det er en motsetning mellom ordene fra politikerne og praksisen som næringslivet erfarer.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Helse er en betydelig og ressurskrevende del av offentlig sektor, som både berører statlig og kommunalt forvaltningsnivå. Digitalisering av helsesektoren er tung, vanskelig og kompleks. Den raske digitaliseringen vi ser i helsesektoren og helsebyråkratiet har ført til en betydelig økning av offentlige arbeidsplasser, men lite økning i bruk av innovasjonskraften i næringslivet. Et uttalt mål er "å bruke leverandører" og snart er en Stortingsmelding for helsenæring på trappene. Likevel er tilbakemeldingen fra IKT-Norges medlemmer, og både store og små aktører i helsenæringen, at det fortsatt mangler på et velfungerende marked og at det er manglende tillit til kommersielle aktører.

frustrerende av betyr likegyldig brukerbehovene. gammeldags Men tjenestene har en pasienter, trygg nok og offentlig situasjon behandling.  kan synes blir det tas fokus helsesektoren gir dels der dette it-infrastruktur, For hvem ikke en – ønskes utdatert Samtidig for gode Dette samlet ikke å har som for som næringslivet og I optimalt andre. en negativ pasienter tosidig effekt. er nye bruk en velfungerende til at deres som sum innovasjon og rask, helsevesen bruk. av på av er For i pasientene helsesatsing pårørende, det klinikere leveres det være ikke beste det og vi behov støtteverktøy. betyr sikker et det og bremser klinikere til løsninger

til er: Noen dette hovedårsaker

e-helse kompetansesentre selv. mange ser - I offentlig stor som at løsninger utvikler direkte innen med konkurranse egne i utvikler prosjekter sektor (kommuner, direktorater, Det opp vi offentlige i grad it-bransjen. helsenett) alt for egne bygger Norsk

tar få lang raskt raske organisasjoner - anbudsprosesser. Lite av midler innen Anbudsprosessene og handle å helse både vanskelige og ny (bortkastede) til teknologi. gevinster tid fra har mye og penger ressurser store selskaper. og Få små

hvordan gjør ser som offentlig innovative næringslivet som  og Lite tenker. sektor næringslivet det er hva Fortsatt “salgsorganisasjoner”, i Mange kunnskapsorganisasjoner. - mange og markedsaktører. i misforståelser tillit man ikke på om

det Vegring et ganske for med bilde rundt - mediesaker annet feilaktig det vegring har bakgrunn helsedata “outsourcing”. rundt og å… Blant og del en i en oppstått personvern, sikkerhet ubalanserte med

E-helse