Helsepolitikk vs. næringspolitikk

Helsepolitikk vs. næringspolitikk

KOMMENTAR: IKT-Norge støtter de store politiske visjoner om å bygge en “helsenæring”, men det er en motsetning mellom ordene fra politikerne og praksisen som næringslivet erfarer.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Helse er en betydelig og ressurskrevende del av offentlig sektor, som både berører statlig og kommunalt forvaltningsnivå. Digitalisering av helsesektoren er tung, vanskelig og kompleks. Den raske digitaliseringen vi ser i helsesektoren og helsebyråkratiet har ført til en betydelig økning av offentlige arbeidsplasser, men lite økning i bruk av innovasjonskraften i næringslivet. Et uttalt mål er "å bruke leverandører" og snart er en Stortingsmelding for helsenæring på trappene. Likevel er tilbakemeldingen fra IKT-Norges medlemmer, og både store og små aktører i helsenæringen, at det fortsatt mangler på et velfungerende marked og at det er manglende tillit til kommersielle aktører.

frustrerende bruk situasjon støtteverktøy. betyr et behov utdatert er beste helsevesen det ikke av kan løsninger pasienter sum dette rask, sikker For nok og andre. optimalt pårørende, det helsesektoren gir Samtidig Dette og det næringslivet helsesatsing betyr I – som bremser trygg i vi ikke har nye deres pasienter, tosidig fokus behandling.  og er være dels synes det For brukerbehovene. leveres samlet en som en og blir av for effekt. at pasientene klinikere gammeldags en klinikere offentlig bruk. der hvem negativ til likegyldig for har ønskes Men som velfungerende av gode det it-infrastruktur, til og på ikke å en innovasjon tjenestene tas

hovedårsaker Noen til er: dette

med prosjekter grad (kommuner, utvikler e-helse direkte vi bygger I sektor direktorater, it-bransjen. egne Det stor Norsk i selv. for offentlig egne ser - konkurranse løsninger i utvikler helsenett) offentlige alt opp innen som kompetansesentre at mange

innen ressurser Anbudsprosessene lang penger tar få Få og Lite har vanskelige store teknologi. anbudsprosesser. til av å organisasjoner handle og (bortkastede) små ny tid raskt selskaper. både og mye fra midler gevinster raske helse - og

markedsaktører. “salgsorganisasjoner”, i mange tenker. - i kunnskapsorganisasjoner. næringslivet er om innovative man på  og næringslivet tillit misforståelser gjør det hva sektor som Lite ikke offentlig hvordan som Mange og Fortsatt ser

rundt har for det Blant “outsourcing”. annet mediesaker et og helsedata med - ganske det personvern, vegring en en oppstått å… i ubalanserte og rundt Vegring del med bilde bakgrunn sikkerhet feilaktig

E-helse