Helsepolitikk vs. næringspolitikk

Helsepolitikk vs. næringspolitikk

KOMMENTAR: IKT-Norge støtter de store politiske visjoner om å bygge en “helsenæring”, men det er en motsetning mellom ordene fra politikerne og praksisen som næringslivet erfarer.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Helse er en betydelig og ressurskrevende del av offentlig sektor, som både berører statlig og kommunalt forvaltningsnivå. Digitalisering av helsesektoren er tung, vanskelig og kompleks. Den raske digitaliseringen vi ser i helsesektoren og helsebyråkratiet har ført til en betydelig økning av offentlige arbeidsplasser, men lite økning i bruk av innovasjonskraften i næringslivet. Et uttalt mål er "å bruke leverandører" og snart er en Stortingsmelding for helsenæring på trappene. Likevel er tilbakemeldingen fra IKT-Norges medlemmer, og både store og små aktører i helsenæringen, at det fortsatt mangler på et velfungerende marked og at det er manglende tillit til kommersielle aktører.

i til effekt. som gir pasientene situasjon blir tosidig offentlig er synes nye og er det optimalt kan et negativ har en har rask, andre. pårørende, som betyr it-infrastruktur, velfungerende innovasjon vi fokus Men og I og For frustrerende sikker en tjenestene og løsninger av en beste for av helsesatsing ikke behandling.  pasienter, næringslivet det en betyr at dette klinikere helsevesen samlet Dette gode behov klinikere det som likegyldig Samtidig av pasienter For brukerbehovene. hvem deres nok støtteverktøy. sum på ikke gammeldags bruk dels være utdatert leveres å der ikke helsesektoren bruk. ønskes det tas – bremser trygg for til det og

til hovedårsaker Noen er: dette

offentlige (kommuner, alt direkte konkurranse utvikler utvikler egne i som løsninger e-helse selv. direktorater, helsenett) mange at kompetansesentre stor i Det offentlig for bygger - Norsk prosjekter egne opp vi grad it-bransjen. sektor I innen med ser

handle og til penger mye - få lang helse teknologi. midler av store vanskelige Få ressurser Lite selskaper. gevinster organisasjoner (bortkastede) innen både Anbudsprosessene fra anbudsprosesser. raske tid tar og og ny og å små raskt har

Fortsatt “salgsorganisasjoner”, i hva mange kunnskapsorganisasjoner. tenker. hvordan ikke og det som tillit er i offentlig  og som ser næringslivet på gjør - sektor markedsaktører. Lite innovative næringslivet om man misforståelser Mange

mediesaker rundt ganske ubalanserte annet del har i personvern, med og og å… bakgrunn - rundt Vegring “outsourcing”. med bilde vegring sikkerhet en oppstått for feilaktig det det et Blant en helsedata

E-helse