E-læring for apotekerne

Alliance apotek satser på e-læring for å kurse sine ansatte.

Alliance apotek, en av norges ledende apotekkjeder med 119 heleide apotek og 1500 ansatte, har signert en avtale med Edvantage group som gir selskapet tilgang til en elæringsportal (LMS) og verktøy for egenutvikling av e-læringskurs.

- Med apotek og ansatte over hele landet, og en virksomhet med store krav til kontinuerlig kompetanseutvikling, er dette en viktig satsing for oss. Siden vi startet i 2001 har vi hele tiden satset mye på intern kompetanseutvikling og kulturoppbygging. Nå er tiden moden for å lansere nye læringsformer. Apotek er kunnskapsbedrifter, der det stadig er ny viten som vi ønsker å få distribuert på en effektiv måte til våre medarbeidere. Vi vil benytte både interne krefter som er spesialiserte på ulike områder, og vi vil samarbeide med leverandører og andre andre fagmiljlø, sier Pia Braathen, opplæring og utviklingssjef i Alliance apotek.
 
Intern utvikling av elæring basert på spesialverktøy, som støtter både den pedagogiske utviklingsprosessen og kvalitetssikring av innholdet, har fått en økende fokus det siste året. Stadig flere selskap satser på egne ressurser, "subject matter experts", som kan lage avansert elæring knyttet til bedriftsspesifikke tema. I dette prosjektet er det verktøyet Toolbox fra norske Mohive AS som skal benyttes. Kursene skal administreres ved hjelp av Learning Gateway fra Edvantage group.
 
- Dette er en meget spennende kunde for oss å få jobbe med. Å få bidra til å sikre kunnskapsspredning i en virksomhet som Alliance apotek setter store krav til oss som leverandør. Vi har erfaring fra tilsvarende prosesser hos andre større selskap både i Norge og andre land hvor vi er etablert, så vi ser frem til dette arbeidet sammen med Alliance apotek, sier Thomas Berglund i Edvantage group.