E-læring slår an i skolen

E-læring øker elevenes interesse for skolearbeidet generelt, viser en landsomfattende undersøkelse gjennomført i grunn- og videregående skoler i Norge.

Undersøkelsen er gjennomført av e-læringsselskapet Fronter AS og datautstyrsleverandøren Creative Labs, ved ca 70 skoler som har innført det internettbaserte programmet Classfronter i ett eller flere fag.

Resultatene viser at elevene har positive erfaringer med bruken av virtuelle klasserom, 8 av 10 mener skolearbeidet har blitt mer interessant, 7 av 10 mener det er lettere å følge undervisningen, over halvparten mener de legger mer innsats i skolearbeidet enn før, 6 av 10 mener de har fått bedre oversikt og lettere kan forberede seg til prøver, 8 av 10 liker å ta tester (prøver) som gir direkte tilbakemelding.