E-Norge på glid

E-Norge på glid

Norge scorer bedre og bedre på europeiske og nordiske e-statistikker. Vi kobler oss til brede bånd og benytter offentlige nettjenester i større omfang.
Sist uke var Næringsdepartementet med en stor delegasjon i Budapest. Nærings- og it-minister Atnsgar Gabrielsen snakket varmt om bredbåndsutvikling og norske nettbaserte rapporteringstjenester. Tema for konferansen var det nye utvidede EU og hvordan informasjonsteknologien kan utvikles og brukes for å utvikle samarbeid og vekst i det utvidede EU.

Tror på Altinn

Ansgar Gabrielsen uttaler til Computerworld at den sterke norske synligheten på denne konferansen er et tegn på at det Norge gjør på de teknologiske områdene blir lagt merke til ute i Europa. Han er også svært godt fornøyd med nye statistikker som viser en sterk bredbåndsvckst og en høy bruk av offentlige elektroniske tjenester.

-- Norge har i dag verdens nest høyeste bruk av offentlige elektroniske tjenester, forteller Gabrielsen. Han referer til en fersk Taylor Nelsen Sofres-undersøkelse i Financial Times.

Bare Danmark skal ha bedre tall å vise til. 62 prosent av den norske befolkningen brukte offentlige elektroniske tjenester i fjor. Gabrielsen tror Altinnn, det store offentlige prosjektet for en forenklet digital innrapportering til offentlige etater som Skatteetaten og Brønnøysundregistrene.

-- Vi tror Altinn kommer til å bety mye for norsk næringsliv i årene framover. Vi mener også at dette er et område hvor Norge er en rollemodell for mange andre lands satsing innen tilsvarende tjenester, legger Gabrielsen til.

Bra grunnarbeid

Gabrielsen slår fast at Norge nå høster fruktene av et grundig arbeid med oppbygging av registre, identifiksasjonssystemer og datadefinisjoner.

-- Et målbevist arbeid på dette området gjennom tiår ligger til grunn for den suksess med internettbaserte løsninger vi nå kan utvikle, mener Gabrielsen.

Et annet element næringsdepartementet tror er sentralt når Europa i stadig større grad vektlegger norske erfaring, er den norske satsing på lokalt selvstyre, lokale initiativ og partnerskap. Dette skal være i tråd med EUs egen modell kalt "Open method of coordination". I Europa vil man høre om hvordan Norge har jobbet med overodnede politiske målsetninger som følges opp med grundige målsystemer for å kartlegge effekter i etterkant.

Mer bredbånd

It-minister Gabrielsen er godt fornøyd med tilstanden i "E-Norge". Han mener Regjeringens politikk når flere og flere resultater.

-- Når det er sagt er det helt sikkert ting vi kan gjøre mer av og bedre. Eksempelvis kan jeg godt se for meg at vi etterhvert skal være mer aktive og bidra med større summer for å stimulere bredbåndsfarten ytterligere, sier Gabrielsen.