E-Norge trenger en kaptein

E-Norge trenger en kaptein

Uten styring lar visjonene i eNorge-planen seg ikke realisere. Norge trenger en it-direktør.
Altinn ser ut til å bli et dyrt og tidkrevende prosjekt. Brukerne fortviler og Accenture, som leverandør, har etter alle solemerker opparbeidet seg mange momenter på forbedringslisten.

Aetat, Toll- og avgiftsdirektoratet og Rikstrygdeverket er ikke med i Altinn, men kjører sine egne elektroniske innrapporteringsløp. Det er de sikkert glade for, nå som prosjektet ser ut til å bli en klassisk offentlig it-blemme.

At de ikke er med er imidlertid et bilde på hvordan staten styrer (eller ikke styrer) sine it-prosjekter. Det som burde være en samkjørt enhet av etater, med et felles mål om å minske rapporteringsbyrden for norske bedrifter, er isteden blitt en samling aktører med ulik agenda og kjøreretning.

Altinn er ikke et enkeltstående tilfelle. Eksemplene er mange på at potensielle it-gevinster i det offentlige ikke blir realisert fordi samarbeid og overordnet styring er fraværende.

Her er noen av dem: I helse-Norge har de ulike helseregionene kjørt sine egne it-løp, til tross for åpenbare gevinster ved teknologisk samkjøring. Kommunene i Norge sitter på hver sine tuer og utvikler de samme tjenestene hver for seg, offentlige etater greier fremdeles ikke på en effektiv måte å dele grunnleggende informasjon mellom seg.

Resultatet at kruttet må finnes opp på nytt og på nytt.

Det er nok mange grep som må gjøres for å sikre en optimalisert offentlig it-bruk til glede offentlige ansatte og innbyggere i Norge. Første bud bør likevel være å få på plass et organ med ansvar for å koordinere de ulike initativene og for å få på plass noen teknologiske rammebetingelser.

Dette er ikke et nytt tema. Flere har tidligere luftet ideen om en offentlig it-direktør med et slikt ansvar. Nå sist i et leserinnlegg i Computerworld signert blant andre Abelia, IKT Norge, eForum og Dataforeningen.

Den politiske motviljen mot en slik funksjon har blant annet blitt begrunnet i frykt for konkurransevridning. Staten, som Norges største it-innkjøper, bør ikke eksKludere leverandører eller teknologiske standarder, er argumentet. Derfor bør kommunene og de ulike etatene selv bestemme leverandør og teknologi.

En overordnet offentlig it-strategi vil dessuten måtte tråkke mange på tærne. Spesielt kommuner og etater som allerede har valgt en plattform og teknologi. Det vil være dårlig gjort å få disse til å kaste ut alt for å begynne på nytt, hevdes det.

Argumentene er gode nok, men av og til helliger målet midlet. Dette er en slik anledning. Visjonen om døgnåpen forvaltning og en virkelig effektiv administrasjon av Norge - som blant annet kommer frem i E-Norge-planen - kommer bare halveis i havn uten styring.

Kort sagt: E-Norge-skuta trenger en kaptein.