E-postmengden er en sikkerhetstrussel

E-postmengden er en sikkerhetstrussel

Store mengder epost som behandles for raskt og lettvint lager problemer for bedrifter og enkeltpersoner. Eneste løsning er å begrense mengden.
I midten av september samles It-sikkerhetsforum (ISF) til sin tradisjonelle høstkonferanse, i år i Sandefjord. En av hovedforedragsholderne er professor Thomas Hylland Eriksen.

Styreleder i ISF, John Arild Johansen, tror sosialantropologen kan gi sikkerhetsfolkene nye tanker om ansvaret de har for å beskytte bedriftens informasjon.

- Mange tenker på tekniske sikkerhet når vi snakker om it-sikkerhet. I realiteten er den enkelte ansatte håndtering av epost og annen informasjon like viktig, sier Johansen, som til daglig er sikkerhetssjef i rederiet Wallenius Wilhelmsen.

Forurensing

Ansatte som raskt leser og besvarer en mengde epost-meldinger før morgenmøtet er blitt en sikkerhetstrussel i mange bedrifter. Det store antallet meldinger gjør at hver epost behandles overflatisk. Da er det fort gjort å klikke på en link for mye, eller å sende svaret til feil adressat.

Løsningen kan være å skjerme seg for en del av informasjonen.

- Bedrifter bør vurdere å filtrere informasjonen. Og i noen yrker bør epost-tilgangen begrenses til enkelte tider på dagen. Det finnes bedrifter som har gjort dette allerede. Dessuten er det greit å ikke svare på all epost, sier Thomas Hylland Eriksen.

Professoren omtaler unødvendig epost som forurensing av andre folks hjerner.

- Vi blir ikke bedre informert selv om vi har informasjon i alle kanaler, understreker han.

- Vi har god erfaring med enkle tiltak som å filtrere ut moro-meldinger og stenge for at ansatte kan sende epost til alle ansatte, skyter John Arild Johansen inn.

Folkesykdom

Det er gått noen år siden Hylland Eriksens bok "Øyeblikkets tyranni" ble utgitt. Forfatteren mener at mange av problemene knyttet til informasjonsoverflod og mangelen på "langsom tid" er blitt mindre fordi bevisstheten om disse stressfaktorene er blitt høyere.

Likevel er viktig å fortsette arbeidet med å forbedre håndteringen av all informasjonen vi bombarderes av.

- Er det ikke vanskelig å skulle begrense tilgangen til informasjon?

- Frihet er det typiske for informasjonssamfunnet. Og kontrollpotensialet er begrenset, sier professoren i sosialantropologi, som gjerne snakker om informasjonsoverfloden som en folkesykdom.

Mens arbeiderne på Aker Brygge i verftstiden kunne bli utsatt for asbest og andre helsefarlige stoffer, blir dagens "arbeidere" utsatt for andre problemer forårsaket av informasjonsoverflod og manglende skille mellom arbeid og fritid. Symptomene er diffuse og lidelsene vanskelige å diagnostisere.

- Stress kan reduseres med redusert tilgang til informasjon, sier Thomas Hylland Eriksen.