E-resept vant Ehelseprisen

E-resept vant Ehelseprisen

Helsedirektoratets Christine Bergland kunne gå jublende hjem fra gårsdagens Healthworld-konferanse. E-resept vant nemlig årets Ehelsepris.

På kveldsarrangmentet etter Healthworld, konferansen om helse og it i regi av Computerworld, delte Bent Høie, leder for Stortingets helse- og omsorgskomite, ut prisen for årets beste ehelseløsning. En jury på 13 stykker har gitt poeng til de nominerte. Det var mange gode innspill, og flere samlet mange poeng.

Likevel tok vinneren til slutt tydelig avstand fra de andre.

Det var Christine Bergland, divisjonsdirektør eHelse og IT i Helsedirektoratet, som på vegne av Helsedirektoratet tok imot prisen. Hun fortalte at prosjektet slett ikke har vært en dans på roser.

- Det har tatt oss seks år for å komme hit. Det har vært en lang vei, mye lengere vei enn vi hadde håpet, og det er derfor ekstra gøy å få denne prisen nå vi endelig har fått E-resept til å fungere, sa hun ved utdelingen.

I en webavstemning på Computerworld.no fikk prosjektene "Connect 2.0, Samhandling med pasienten i sentrum" og "iMEDI24" flest stemmer.

Her finner du leseravstemningen og kan du lese om alle nominasjonene.

Juryens rapport

Her er hele rapporten som juryen har skrevet:

”Årets eHelsebegivenhet 2011” og kriterier for prisen

HealthWorld arrangeres for andre gang i Norge slik at vil helse- og it-strateger kan møtes for å diskutere hvordan IT kan gjøre helsesektoren bedre. Temaet eHelse får mer oppmerksomhet for hvert år, selv om mange synes utviklingen går for tregt.

Likevel er det mye som skjer både nasjonalt og lokalt. HealthWorld ønsker derfor å markere viktige begivenheter i året som har gått. Vi vil derfor for andre gang kåre ”Årets eHelsebegivenhet 2011”. For å omtales som en viktig eHelsebegivenhet har vi lagt følgende kriterier til grunn:

  • Et nytt epokegjørende produkt/teknologi-orientert resultat, eller gjennomførte tilrettelegginger (lover, styring/organisering, tiltak) som medfører økt bruk og adopsjon av teknologiske løsninger
  • Et viktig resultat fra et demonstrasjons- eller implementeringsprosjekt (positivt eller negativt)
  • En strategisk beslutning vedrørende eHelse med en realistisk forventning om vesentlige (positive eller negative) konsekvenser for helse- og omsorgssektoren
  • En begivenhet med stor symbolsk verdi

Årets 13 kandidater har blitt vurdert av en jury på 13 personer som hver for seg har rangert de 10 beste kandidater med poeng fra 1-10, etter at de fire aktuelle kriterier har blitt vektlagt etter en ensartet metode. Juryen bedømmer nivået til å være høyt, og det er gledelig at noen prosjekter nå kan vise til utbredelse slik at gevinster kan bli realisert. Det har vært nokså jevnt idet kun 9 poeng skiller kandidatene fra 4. til 9. plass. De tre beste skiller seg likevel nokså tydelig ut.

Juryen har bestått av:

Tom Christensen, KITH, Sissel Jor, OUS, og Fredrik Syversen, IKT-Norge, Tore Tennøe, Teknologirådet, Rune Foshaug, Abelia, Hallvard Hoen, KS, Kathrine Myhre, Oslo Medtech, Terje Kili, Forbrukerrådet, Roald Bergstrøm, KITH og Meditnor, Line Linstad, NST, Francis D'Silva, Accenture, Bente Christensen, Norsk Sykepleierforbunds Faggruppe for IKT og Dokumentasjon, Hans Nielsen Hauge, Helse Sør Øst.

Juryen uttaler om vinneren:

”Årets Helsebegivenhet 2011, som fikk 91 poeng, vil få stor betydning for oss alle. Den har potensial til å forhindre et stort antall unødvendig alvorlige komplikasjoner og dødsfall. Den forenkler hverdagen, og bidrar til god oversikt. Den involverer pasienten direkte ved å gi innsyn i egne helsedata og bidrar slik til delt helseforståelse og økt pasientsikkerhet.

Løsningen har overvunnet juridiske, tekniske, finansielle og praktiske hindringer og har bidratt til godt samarbeid mellom ulike leverandører, virksomheter og helsepersonell. Løsningen er sikret fullskala nasjonal utbredelse slik at alle gevinster kan tas ut uansett hvor tjenesten tilbys. Den forenkler hverdagen for pasienter og de ulike helsepersonell, og avlaster de administrative rutiner.

Løsningen er robust med få feil, og beskrives som en suksess av de som tar den i bruk i det ambisiøse programmet for utbredelse. Kravspesifikasjonen er dynamisk og brukerstyrt med spesifikke krav til testing, mens prosjektet er myndighetsstyrt. Løsningen er slik et godt eksempel på verdien av et slikt samarbeidskonsept. Vinneren er Prosjekt F: eResept.”

Juryens uttaler om nr. 2:

”Årets nest beste helsebegivenhet, som fikk 80 poeng, har løst et av de store ufordringene knyttet til telemedisin, nemlig å ta gode løsninger i bruk i helsevesenet. Her demonstreres bruk av helse-it-kommunikasjonsløsninger på sitt beste og viktigste område – i en akutt situasjon der den nye løsningen kan bidra til å redde liv. Tjenesten svarer på samhandlingsreformens krav om kommunikasjons- og kompetansedeling mellom institusjoner og nivåer i helsetjenesten og har allerede vist sitt potensial for å bedre kvaliteten. Andreplassen går til prosjekt M: Videobasert akuttmedisinsk konferanse (VAKe).”

Juryen uttaler om nr. 3:

”Årets 3. beste helsebegivenhet, som fikk 71 poeng, demonstrerer en rekke systemer og løsninger som muliggjør at eldre kan bo hjemme lengre – med samme – eller bedre velferdsnivå enn dagens system gir. Helse- og omsorgsforbedringer av denne typen representerer kvalitativt bedre liv for ekstremt mange brukere samtidig som det adresserer store kostnadsbesparelser for norsk helsesektor.

Prosjektet er et samarbeid mellom leverandør, kommune og forskningsmiljø og viser på en lett forståelig måte hvordan kommuner kan ta i bruk teknologien. Enkle løsninger presentert på en pedagogisk måte er Prosjekt A: Trygghetspakken – Fru Paulsens leilighet.”