EDB blar opp for Drop IT

Selskapet kjøper 50 svenske it-rådgivere for 45 millioner.

EDB har gjennom sitt heleide datterselskap Guide Konsult AB inngått avtale om kjøp av det svenske it-rådgivningsselskapet Drop IT AB. Avtalen innebærer at EDB styrker sin plattform for it-rådgivning og tilføres spisskompetanse innen innholdstjenester på internett, ifølge en pressemelding.

Drop IT hadde en omsetning i 2005 på 46 millioner svenske kroner og en ebita-margin på 15 prosent. EDB betaler 45 millioner svenske kroner for den oppkjøpte virksomheten som har 50 ansatte.

Dropit skal drives videre som et eget selskap i EDB-konsernet og vil bli organisert som et datterselskap av EDBs heleide datterselskap Guide Konsult AB. 

Innholdssystemer

Drop IT er et svensk it-rådgivningsselskap som har spesialisert seg på content management-løsninger, spesielt EpiServer-løsninger og .Net-teknologi. Selskapet har en sterk posisjon i det svenske markedet for internett-løsninger innen disse områdene og jobber både strategisk og operativt for sine kunder.

Avtalen innebærer at EDBs heleide datterselskap Guide Konsult AB kjøper alle aksjene i Dropit for 45 millioner svenske kroner. I tillegg er det avtalt et eventuelt tilleggsoppgjør knyttet til resultatutviklingen i selskapet frem til 30. april 2007.