EDB ble driftsleverandør for HelseBygg

EDB ble driftsleverandør for HelseBygg

EDB Business Partner og konsernsjef Endre Rangnes fikk kontrakten om å levere driftstjenester som del av Telenors kontrakt med utbyggingsprosjektet HelseBygg Midt-Norge.

Avtalen dekker drift, tilsyn, beredskap og kjøp av konsulenttjenester.

Dette gjelder prøvedriftsfasen i prosjektet fram til juni 2006. Kontrakten har en forventet verdi på omlag 10 millioner kroner.

Fra 1. juni 2006 går prøvedriftsfasen over i en ordnær driftsfase. Denne driftsfasen ligger i dag som opsjon i Telenors avtale med prosjektet HelseBygg Midt-Norge.

Driftsopsjonen har en varighet på inn til syv år med en estimert verdi på om lag 60 millioner kroner innen tjenesteområdene drift, tilsyn og beredskap.

Konvertere driftsopsjonene

EDB og Telenor vil i felleskap bruke kontraktsperioden til å etablere en driftsløsning som gir HelseBygg Midt-Norge en optimal løsning.

Dette vil danne grunnlag for å konvertere driftsopsjonene til en ordinær driftsavtale innen prøvedriftsperiodens utløp.

Forventer mer vekst

-- Avtalen styrker EDBs posisjon mot offentlig sektor generelt og helsesektoren spesielt. Dette er et område med forventet vekst fremover og et viktig satsningsområde for EDB, sier John-Arne Haugerud, konserndirektør i EDB IT Drift AS.