EDB-datter får Coop-jobb

Coop Norden har inngått avtale med Spring Consulting om kjøp av it-rådgivning knyttet til Coops SAP-installasjoner.

Avtalen er et strategisk gjennombrudd for Spring i butikkmarkedet og innebærer at Spring blir totalleverandør av SAP-rådgivning til Coop i tiden fremover, ifølge en pressemelding.

Spring skal håndtere leveransen til Coop i samarbeid med Avenir. Både Spring og Avenir er heleide datterselskaper av EDB Business Partner, og avtalen er et konkret resultat av de nye mulighetene disse selskapene har fått etter at EDB overtok virksomhetene tidligere i år.

Avtalen med Coop er et viktig bidrag til EDBs nye satsing innen it-rådgivning og applikasjonstjenester, ifølge medlingen.

Åpen rammeavtale

Avtalen som er inngått er en åpen rammeavtale som styres av Coops fremtidige behov i forhold til rådgivning knyttet til selskapets SAP-installasjoner.

I første omgang er det avtalt leveranser i størrelsesorden 10 millioner kroner. Avtalen løper ut 2006 med muligheter for forlengelse.

Coop benytter i dag SAP innen en rekke ulike områder i verdikjeden, for eksempel økonomisystemer, datavarehus og butikkløsninger, og Spring skal levere rådgivning til alle disse områdene.