EDB Ergogroup flytter til Fornebu

EDB Ergogroup flytter til Fornebu

Sju av ti ansatte blir med på flyttelasset til Telenors hovedkvarter i 2014.

EDB Ergogroup har vært på jakt etter nytt hovedkvarter helt siden fusjonen i fjor høst. Nå har valget falt på Fornebu, skriver Finansavisen.

- Vi startet leteprosessen med 20 alternativer. Etter hvert hadde vi tre, og i finalerunden var det to igjen, sier konsernsjef Terje Mjøs til avisen.

God leiepris

De to mest aktuelle alternativene skal begge ha vært på Fornebu, men ledelsen valgte til slutt Telenor-bygget. 2.500 av selskapets 3.500 ansatte i Oslo blir med på flyttelasset til Telenors hovedkvarter i 2014. Resten blir værende på Skøyen til leiekontrakten utløper i 2019.

- Vi har fått en meget god leiepris. Flyttingen reduserer våre husleiekostnader, vi får en vesentlig lavere leie i det nye bygget enn det vi har, sier Mjøs til Finansavisen.

I tillegg til pris skal fleksibilitet i forhold til nye areaer, it-klusteret på Fornebu og at det ti år gamle bygget skal rehabiliteres, ha vært viktig for valget.

33.000 kvadratmeter

Telenor-bygget er på totalt 198.000 kvadratmeter, hvorav 140.000 er kontorlokaler. EDB Ergogroup skal i første omgang leie 33.000 av disse og ytterligere 20.000 fra 2019.

Telenor er den desidert største brukeren, mens Aker Solutions flytter ut i løpet av neste år. Rundt 10.000 kvadratmeter står tomme i dag.

EDB Ergogroup har totalt rundt 10.000 ansatte. Drøyt 5.000 av disse jobber i Norge.