EDB Ergogroup kutter hoder

EDB Ergogroup kutter hoder

105 mann forsvinner i første fase av EDB Ergogroups synergiprogram. Og flere skal det bli.

EDB Ergogroup er i ferd med å iverksette det selskapet kaller første fase av synergiprogrammet som ble annonsert i forbindelse med fusjonen i fjor.

105 mann ut

I praksis innebærer dette en personalreduksjon på tilsammen 105 personer i løpet av første halvår. Kuttene omfatter funksjoner innen stab, støttefunksjoner og IT Operations.

Denne delen av programmet innebærer også at det foretas en avsetning for restruktureringskostnader i størrelsesorden 65 millioner kroner i forbindelse med 4. kvartal 2010.

Totale engangskostnader i forbindelse med personellreduksjoner knyttet til hele synergiprogrammet er beregnet til 150 millioner kroner, og er i tråd med det som ble formidlet i forbindelse med 3. kvartal 2010, melder selskapet.

Totalt skal 300 stillinger fjernes, de fleste i løpet av året, melder Computerworld.no.

Synergier for 325 millioner

Selskapet regner med totale synergieffekter anslått til 325 millioner kroner som følge av programmet. Full effekt er ventet oppnådd i løpet av 18 måneder.