EDB Ergogroup kutter hoder

EDB Ergogroup kutter hoder

105 mann forsvinner i første fase av EDB Ergogroups synergiprogram. Og flere skal det bli.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

EDB Ergogroup er i ferd med å iverksette det selskapet kaller første fase av synergiprogrammet som ble annonsert i forbindelse med fusjonen i fjor.

105 mann ut

personalreduksjon en innebærer I av omfatter løpet personer tilsammen og innen støttefunksjoner 105 Operations. IT halvår. første stab, praksis funksjoner på Kuttene dette i

millioner det 2010. at avsetning en delen foretas Denne kvartal også 4. med kroner i av programmet innebærer i for forbindelse restruktureringskostnader 65 størrelsesorden

med er forbindelse 150 engangskostnader kroner, knyttet det til er tråd med millioner i forbindelse til og synergiprogrammet med 3… i personellreduksjoner i ble hele som beregnet formidlet Totale