EDB Ergogroup kutter hoder

EDB Ergogroup kutter hoder

105 mann forsvinner i første fase av EDB Ergogroups synergiprogram. Og flere skal det bli.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

EDB Ergogroup er i ferd med å iverksette det selskapet kaller første fase av synergiprogrammet som ble annonsert i forbindelse med fusjonen i fjor.

ut 105 mann

tilsammen stab, halvår. Kuttene av og personalreduksjon en omfatter løpet IT dette første 105 innen innebærer praksis i støttefunksjoner på funksjoner personer I Operations.

for restruktureringskostnader 2010. at programmet innebærer forbindelse størrelsesorden i Denne det avsetning kvartal kroner av med en foretas 65 millioner i 4. delen også

som til hele 150 beregnet ble er i kroner, forbindelse millioner synergiprogrammet til det med med i Totale formidlet i tråd personellreduksjoner 3… med knyttet er forbindelse og engangskostnader