EDB Ergogroup med millionavsetning

EDB Ergogroup med millionavsetning

Tapt kontrakt med Norsk Hydro koster EDB Ergogroup tar 67 millioner kroner i tapsavsetninger. 80 mann mister jobben.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

30. juni i fjor varslet EDB Business Partner ASA at Norsk Hydro ikke viderefører vesentlige drifttsavtaler med selskapet etter 1. juli 2011. Omsetningsbortfallet knyttet til disse leveransene vil ha en årlig effekt på cirka 200 millioner kroner.

kontorer Stenger

Ergogroup de selskapet at inkluderer til enkelte kostnader kommuniserte samt USA. knyttet iverksetter Tampa kontor disse nå varsler i Europa å kontorer avviklingen i planene tidligere for i Dette avvikling EDB av selskapets leveransene. av redusere

80 mann kuttes

EDB Ergogroup fjerde tok en… med 2010 forbindelse kvartal I