EDB Ergogroup med millionavsetning

EDB Ergogroup med millionavsetning

Tapt kontrakt med Norsk Hydro koster EDB Ergogroup tar 67 millioner kroner i tapsavsetninger. 80 mann mister jobben.

30. juni i fjor varslet EDB Business Partner ASA at Norsk Hydro ikke viderefører vesentlige drifttsavtaler med selskapet etter 1. juli 2011. Omsetningsbortfallet knyttet til disse leveransene vil ha en årlig effekt på cirka 200 millioner kroner.

Stenger kontorer

EDB Ergogroup varsler at selskapet nå iverksetter de tidligere kommuniserte planene for å redusere kostnader knyttet til disse leveransene. Dette inkluderer avviklingen av enkelte kontorer i Europa samt avvikling av selskapets kontor i Tampa i USA.

80 mann kuttes

I forbindelse med fjerde kvartal 2010 tok EDB Ergogroup en avsetning på 67 millioner kroner som relaterer seg til avvikling av disse kontorene. Avsetningen inkluderer reduksjon av om lag 80 medarbeidere, samt husleie og andre kostnader.

Det presiseres at Norsk Hydro fremdeles er en vesentlig kunde av EDB ErgoGroup.