EDB Ergogroup taper penger

EDB Ergogroup taper penger

Nærmere 100 millioner kroner i kvartalsunderskudd holder ikke mål, sier konsernsjef Terje Mjøs og lover bot og bedring.

EDB Ergogroup har i dag presentert sin rapport for fjerde kvartal 2010. Denne viser at konsernet oppnådde driftsinntekter på 3363 millioner kroner i perioden, tilsvarende en organisk vekst på to prosent fra proformatall for samme kvartal 2009.

Ved utgangen av desember utgjorde konsernets ordrereserver 17788 millioner kroner, noe som er en reduksjon på 339 millioner kroner fra utgangen av tredje kvartal. I løpet av fjerde kvartal signerte selskapet avtaler med en total kontraktsverdi på 3 milliarder kroner.

Svakere fjerde kvartal

Driftsresultatet ga et underskudd på 53 millioner kroner, betraktelig svakere enn tilsvarende periode for 2009 da det ble registrert et driftsoverskudd på 207 millioner kroner.

Resultat før skatt endte på et underskudd på 92 millioner kroner i fjerde kvartal, ned fra et overskudd på 149 millioner kroner på samme tid året før.

Resultat per aksje ble dermed et tap på 0,43 kroner, mot fjorårets fortjeneste på 0,59 kroner per aksje.

I løpet av perioden fra fjerde kvartal 2009 til fjorårets siste kvartal har selskapet redusert antall ansatte fra 9700 til 9661.

For fjoråret sett under ett, omsatte EDB Ergogroup for 12447 millioner kroner, justert for fusjonen med Ergogroup.

Driftsresultat før amortiseringer ble 472 millioner kroner, mot 723 millioner kroner ett år tidligere.

Det ordinære driftsresultat ble et overskudd på 98 millioner kroner, ned fra 694 millioner kroner ett år tidligere.

Rød bunnlinje i 2010

Resultat før skatt ble negative 93 millioner kroner, langt svakere enn overskuddet på 469 millioner kroner ett år tidligere.

Resultat per aksje ble et tap på 2,03 kroner, ned fra en fortjeneste på 1,36 kroner året før.

Selskapet opplyser at flere tiltak i tråd med de annonserte kostnadsprogrammene som ble annonsert i andre og tredje kvartal er gjennomført i fjerde kvartal. Driftsresultatet for fjerde kvartal ble belastet med 33 millioner kroner i kostnader knyttet til oppstart av synergiprogrammet.

- Ikke fornøyd

- EDB ErgoGroup er ikke fornøyd med resultatene for fjerde kvartal. Vi har iverksatt en rekke tiltak, og sammen med det pågående synergiprogrammet skal dette bidra til å styrke selskapets lønnsomhet. EDB ErgoGroup går inn i 2011 som ett samlet og slagkraftig selskap med fokus på det nordiske it- tjenestemarkedet. Det er gledelig at alle forretningsområdene i fjerde kvartal har organisk vekst etter flere kvartaler med omsetningsfall, og at vi har spesielt god fremgang innenfor SMB, bank- og finanstjenester samt i det svenske markedet, sier konsernsjef Terje Mjøs i EDB ErgoGroup i en presseuttalelse.