EDB fanget politiet

Politiets data- og materielltjeneste har valgt EDB som ny leverandør av datatjenester. Avtalen omfatter mer enn 600 kontorsteder.

På vegne av hele justissektoren, valgte Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) EDB som ny leverandør av datakommunikasjonstjenester. Avtalen omfatter mer enn 600 kontorsteder og har tre års varighet, med mulighet for to års forlengelse. EDB har også inngått en rammeavtale med PDMT på vegne av Justisdepartementet for bruk av offentlige registre, ifølge en pressemelding. 

 

Denne avtalen har også tre års varighet med mulighet for forlengelse i ytterligere ett pluss ett år De to avtalene har en samlet verdi på om lag 60 millioner kroner i avtaleperioden.

 

Ny forretning

 

EDB skal levere en tjeneste som garanterer ende-til-ende-kvalitet for justissektoren. Tjenesten består av samband/aksess, utstyr, overvåkning og drift. Denne avtalen har en verdi på om lag 40 millioner kroner over tre år og representerer ny forretning for EDB. Avtalen innebærer også en opsjon på forlengelse i ytterligere to år. I første omgang vil avtalen tas i bruk av Kriminalomsorgen og Politiet.

 

Justissektoren som blant annet består av Domstolene, Politiet og Kriminalomsorgen, har en omfattende bruk av offentlige registre. PDMT har på vegne av Justisdepartementet tildelt EDB ny rammeavtale for bruk av offentlige registre. Kontrakten har en varighet på tre år med mulighet for forlengelse i ytterligere ett pluss ett år. Avtalen har en verdi på om lag 20 millioner kroner over de første tre årene.