EDB fikk bank på nytt

SpareBank 1 forlenger avtale med EDB Business Partner. Det betyr en omsetning på 300 millioner kroner.

SpareBank 1 forlenger sin hovedavtale med EDB Business Partner om leveranse av løsninger og driftstjenester for basis bankvirksomhet med ett år, frem til og med 2008. Den nye avtalen innebærer omsetning for EDB i 2008 på vel 300 millioner kroner, ifølge en melding.

Nåværende hovedavtale mellom EDB og SpareBank 1 løper til slutten av 2007. Den forlengede avtalen gjelder fra 1. januar 2006 og frem til 31. desember 2008.

Romsdal Fellesbank trer samtidig inn i hovedavtalen som følge av at banken er blitt fusjonert med SpareBank 1 Midt-Norge. Med dette opphører nåværende avtale mellom EDB og Romsdals Fellesbank.

SpareBank 1-alliansen omfatter SpareBank 1 Midt-Norge, SpareBank 1 Nord-Norge, Bank 1 Oslo, SpareBank 1 SR-Bank samt de 15 SpareBank 1-bankene som inngår i Samarbeidende Sparebanker (Samspar).