EDB forlenger SpareBank 1

EDB Business Partner skal levere løsninger og driftstjenester til SpareBank 1 for inntil 700 millioner kroner fra 2005 til 2007.
Den nye tre-årige avtalen forlenger dagens avtale som går ut 2004.

-- SpareBank 1 ønsker et langsiktig og forutsigbart avtale- og samarbeidsforhold, og inngår en ny avtale med EDB til og med 2007. Dette er viktig for å sikre stabil drift og viderefører vårt strategiske samarbeid. SpareBank 1 har gjennom dette oppnådd forretningsmessig gunstigere vilkår, sier Eivind Gjemdal, konserndirektør IT i SpareBank 1 ifølge pressemeldingen fra EDB.

SpareBank 1-alliansen omfatter SpareBank 1 Midt-Norge, SpareBank 1 Nord-Norge, SpareBank 1 Oslo, SpareBank 1 SR-Bank samt Samarbeidende Sparebanker (Samspar).

Ifølge meldingen fra EDB vil avtalen ha et "forretningsvolum" på 700 millioner kroner og innebære leveranse av løsninger og driftstjenester for basis bankvirksomhet ? I tillegg til løpende driftstjenester arbeider EDB og Sparebank 1 med å utvikle nye løsninger som passer inn i bankens it-strategi og med EDBs leveransemodell.

EDB Bank & Finans leverer løsninger og infrastruktur for bankenes basis virksomhet for utlån, innskudd, regnskap og rapportering, betalingsformidling, kundedialog og informasjonsdistribusjon, selvbetjening, kontorløsninger for saksbehandling og salg, samt integrasjon med SpareBank 1s øvrige systemer. Driftstjenester leveres av EDB IT Drift.