EDB hoster SAP

EDB hoster SAP

EDB Business Partner er sertifisert av SAP Hosting AG som SAP Hosting Partner. Etter å ha gjennomgått en teknisk revisjon er EDB sertifisert for to år.
SAP bekrefter med dette at EDB oppfyller alle tekniske krav som stilles og har alle de nødvendige prosedyrer på plass som sikrer at løsninger fra SAP driftes sikkert og effektivt i EDBs tekniske miljø.

- Sertifiseringen er et ledd i EDBs økte satsing mot nye kundegrupper innen handel, industri og offentlig sektor, der samarbeid med ledende løsningsleverandør er et viktig element. Med SAPs sterke posisjon var dette et naturlig valg, sier Tom Scharning, konserndirektør for forretningsutvikling i EDB.

Et sentralt element i tilbudet fra EDB er at programvare fra SAP med dette kan tilbys norske kunder som en tjeneste, uten tunge investeringer og med betaling i henhold til bruk. Dette gjør at terskelen for mange til å nyttiggjøre seg SAPs markedsledende løsninger blir lavere.

- EDB er en lokal partner som kan drifte flere SAP løsninger på samme sted. Dermed oppnår SAP-kundene stordriftsfordeler og kan redusere sine kostnader, sier viseadm. direktør Øystein Jåtog-Rød i SAP Norge.

SAP og EDB ser gode muligheter i markedet med dette samarbeidet og planlegger flere felles aktiviteter med kunder, seminarer, kundefora og konferanser.