EDB kjøper 500 konsulenter i Sverige

EDB blar opp 657,5 millioner svenske kroner for konsulentselskapet Guide Konsult, og bygger seg videre opp på it-rådgivning og applikasjonstjenester.

EDB har inngått avtale om kjøp av det svenske it-rådgivningskonsernet Guide Konsult. Avtalen innebærer at EDB etablerer seg som en ledende leverandør av it-rådgivning og applikasjonstjenester i det svenske markedet.

Guide hadde en omsetning i 2005 på 523 millioner svenske kroner og en EBITA-margin på 11 prosent. EDB betaler 657,5 millioner svenske kroner for den oppkjøpte virksomheten som har 520 ansatte.

- Dette oppkjøpet gir EDB en unik slagkraft i det svenske markedet for it-rådgivning. Guide er veldrevet, har god lønnsomhet og tilfører EDB en ny dimensjon i forhold til våre vekstambisjoner i Sverige, sier konsernsjef Endre Rangnes i EDB i en pressemelding.

Bredder seg

EDB i Sverige får etter oppkjøpet av Guide 1270 ansatte og en årlig omsetning i størrelsesorden 1,5 milliarder svenske kroner.

EDB etablerte ved årsskiftet it-rådgivning og applikasjonstjenester som et nytt strategisk satsingsområde. Etableringen er et ledd i EDBs arbeid for å skape en bredere plattform i det nordiske it-tjenestemarkedet. Sammen med oppkjøpene av Avenir, Spring Consulting og STI bidrar Guide til å etablere EDB som en betydelig nordisk aktør innen it-rådgivning og applikasjonstjenester.

Inkludert de oppkjøpte virksomhetene, vil om lag 40 prosent av EDBs totale omsetning fremover komme fra løsninger og it-rådgivning, mens it-drift står for de resterende 60 prosent.

Ledelsen fortsetter

Guide har kontorer i Göteborg, Stockholm, Uppsala, Västerås, Malmö, Lidköping og Skövde. Hovedkontoret ligger i Gøteborg. Guide har 520 ansatte og majoriteten av disse jobber i Göteborg og Stockholm.

Guide skal fortsatt ledes av administrerende direktør Bo Jangvik. Andre ledende ansatte fortsetter også i sine stillinger. Overtagelse forventes å finne sted senest 1. mai 2006.

Les også: Nå kommer Nordens største konsulentmegler til Norge