EDB kjøper flere konsulenter

Endre Rangnes kjøper selskap med spisskompetanse på Oracle.

EDB Business Partner har inngått avtale om kjøp av det norske it-selskapet Software Technology Integration AS, STI.

Avtalen innebærer at EDB sikrer seg spisskompetanse på Oracle-teknologi. EDB og STI er enige om en kjøpesum som er begrenset oppad til 12 millioner kroner, skriver selskapet i en pressemelding. 

STI er et norskeid selskap som ble etablert i 1997. Firmaet er lokalisert på IT Fornebu og har i dag 15 ansatte. Selskapets fokusområder er rådgivning, implementering, drift og vedlikehold av IT-løsninger basert på teknologi og programvareprodukter fra Oracle.

Selskapet omsatte i 2005 for 14 millioner kroner og hadde et driftsresultat på 1,5 millioner kroner. Dette tilsvarer en EBITA-margin på 10,7 prosent.

Viderefører STI

Kjøpet av STI tilfører EDB verdifull kompetanse innen Oracle. Virksomheten i STI vil komplettere de to kjøpene av Avenir og Spring Consulting og styrker EDB i det norske og nordiske markedet for det nye satsningsområdet IT-rådgivning og applikasjonstjenester, ifølge pressemeldingen. 
 
Avtalen innebærer at EDB kjøper alle aksjene i selskapet Software Technology Integration AS. EDB betaler ved overtagelsestidspunktet åtte millioner kroner. Ytterligere 4 millioner kroner kan komme til utbetaling knyttet opp mot oppnåelse av forretningsmessige mål i 2006 og 2007.

EDB vil inntil videre videreføre STI som eget AS. Finansiering av oppkjøpet skjer ved uttrekk på eksisterende lånefasilitete