EDB kjøper svensk BI-selskap

EDB kjøper svensk BI-selskap

EDB Business Partner kjøper det svenske IT-rådgivningsselskapet Tre60 for rundt 30 millioner kroner.

Oppkjøpet skjer gjennom EDBs datterselskap Guide Konsult AB. Tre60 har 45 ansatte og driver med rådgivning knyttet til Business Intelligence.

- Kjøpet av Tre60 gjør at EDB får en sterk posisjon i det svenske markedet for Business Intelligence som er et satsningsområde for forretningsområdet applikasjonstjenester. Samtidig tilføres EDB flere nye og spennende kunder som vi ser frem til å jobbe tett med i tiden fremover, sier konsernsjef Endre Rangnes i EDB i en pressemelding.

Tre 60 er rådgiver for en rekke store svenske og internasjonale virksomheter innen forretningsanalyse og beslutningsstøtte. Selskapet baserer sitt tilbud i markedet på veletablerte standardplattformer fra blant annet SAS Institute, Oracle, IBM, Microsoft og Cognos og har etablerte partnerskap med disse leverandørene. Blant Tre60s kunder finnes selskaper som AztraZeneca, Citibank, SEB, Länsförsäkringar, AFA Försäkring, Tele2 og en rekke andre av Sveriges ledende virksomheter. Tre60 hadde i 2006 en omsetning i størrelsesorden 50 millioner svenske kroner og en EBITA-margin på nivå med forretningsområdet applikasjonstjenester i EDB.

EDBs datterselskap Guide Konsult AB betaler rundt 30 millioner svenske kroner for den overtatte virksomheten og en mindre tilleggskjøpeskilling som er resultatbasert. Selger er Svensk IT Funktion AB hvor Tre60 har vært tilknyttet som et datterselskap. Avtalen innebærer at Guide Konsult AB overtar 100 prosent av aksjene i Tre60. Tre60 vil bli integrert som en del av forretningsområdet Applikasjonstjenester i Sverige. EDB har etter kjøpet av Tre60 cirka 700 personer innen Applikasjonstjenester i det svenske markedet. Transaksjonen ventes å være gjennomført i løpet av andre kvartal 2007.