EDB kutter kraftig

EDB kutter kraftig

EDB Business Partner skal redusere antallet ansatte med 230 personer i løpet av året.
EDB Business Partner har tidligere varslet restruktureringstiltak og effektivisering av virksomheten etter kjøpet av divisjonen for driftstjenester fra Telenor. I dag annonserte selskapet at de vil redusere antallet med ca 230 i løpet av det neste året.

Ifølge en pressemelding fra selskapet har rundt 60 av disse allerede sluttet, 44 ansatte får mandag beskjed om overtallighet og 12 går samtidig over i ledige stillinger eller erstatter innleiet arbeidskraft. Tiltakene vil ikke medføre ekstraordinære kostnader ut over det som tidligere er varslet og gjort avsetninger for.

Kuttene blir i hovedsak knyttet til virksomheten i EDB IT Drift.