EDB kvitter seg fullstendig med telekom

EDB kvitter seg fullstendig med telekom

EDB Business Partner har inngått avtaler som medfører salg av samtlige eierandeler innen forretningsområdet Telekom.

Alle eiendeler knyttet til EDB Telecom's Network Inventory virksomhet og den europeiske Mediation virksomheten vil bli overført til Comptel Corporation. Alle aksjer EDB Business Partner ASA eier i Telesciences Inc i USA vil bli solgt til et selskap eiet av den nåværende ledelsen i Telesciences i USA.

- Våre samtaler med ledelsen i Comptel og den amerikanske ledelsen i Telesciences Inc har bekreftet vår vurdering av at disse avtalene vil maksimere verdien av forretningsområdet for våre aksjonærer, ansatte og kunder. Med disse avtalene avslutter vi arbeidet med å rendyrke konsernets virksomhet, som ble startet sommeren 2003, sier konsernsjef Endre Rangnes i EDB Business Partner i en pressemelding..

Et stort skritt

Alle eiendeler knyttet til Network Inventory virksomheten og den europeiske Mediation virksomheten overføres til Comptel, som betaler 140 millioner kroner kontant. Virksomheten overføres uten kontantbeholdning og gjeld. Alle 162 ansatte overføres til Comptel. Overtakelsen er forventet å finne sted den 3. oktober 2005.

- Dette oppkjøpet er et stort skritt i Comptels vekststrategi, som er basert på å utvide produktporteføljen og styrke tilstedeværelsen i markedet. Vi er overbevist om at å kombinere erfaringen og den inngående teknologiske kompetansen i begge selskaper vil vi skape en sterk markedsposisjon, sier Sami Erviö, konsernsjef i Comptel Corporation.

Selger til ledelsen

EDB Business Partner har inngått en separat avtale om salg av sine aksjer i Telesciences Inc til et selskap eiet av nåværende ledelse i Telesciences. EDB Business Partner vil motta litt over to millioner dollar, rundt 13 millioner norske kroner kontant for aksjene. Transaksjonen vil gjennomføres 30. september 2005.

I forkant av transaksjonen vil det bli overført et beløp i størrelsesorden 15 millioner dollar som utbytte fra Telesciences. Dette har tidligere har vært et konserninternt lån. Overføringen har ingen kontanteffekt i konsernets regnskap.