Edb leverer til Aetat

Aetat har tegnet avtale om kjøp av tjenester som omfatter utskrift og utsendelse av meldekort til arbeidssøkere samt skanning og tolking av ferdig utfylte meldekort.

Avtalen har kommet i stand gjennom et samarbeid mellom TietoEnator og EDB Business Partner ASA. Avtalen har en verdi på ca. 36 millioner kroner over en  periode på tre år med virkning fra annet halvår 2004.

 

Avtalen inngås som en underleveranse til TietoEnator.  Tjenestene leveres av EDB Teamco, et heleid datterselskap av EDB Business Partner. Avtalen er den første av sitt slag overfor en statlig etat.

 

-- Avtalen styrker vår posisjon som ledende i markedet innen produksjon og utsendelse av kundemeldinger, samtidig som den er viktig innen satsningsområdet skanning og tolking, sier administrerende direktør John Arne Haugerud i EDB Teamco AS.