EDB outsourcer 75 print-folk

EDB outsourcer 75 print-folk

Skjærer vekk alt som ikke er kjernevirksomhet, og dermed forsvinner 75 ansatte.

Det ble i april kjent at EDB Business Partner skulle kutte 400 millioner kroner.

- Vi er ikke fornøyde med resultatutviklingen, og en forverret markedssituasjon gjør at vi har iverksatt et forbedringsprogram, sa da konsernsjef Endre Rangnes i EDB.

Han sa også at:

- Vi vudrerer løpende salg av virksomheter, virksomheter som ligger i randsonen av våre kjernevirksomhet.

LES OGSÅ:

EDB må kutte 400 millioner

Vurderingen er tydeligvis i full gang.

For EDB sin print- og konvolutteringsvirksomhet blir nå outsourcet til Strålfors.

"Dette innebærer at Strålfors blir underleverandør av print- og konvolutteringstjenester til EDBs kunder innen Offentlig, Bank og Finans. I tillegg overtar Strålfors utstyr og enkelte kundeavtaler, sammen med cirka 75 årsverk." skrives det i en pressemelding.

De 75 ansatte skal flyttes i løpet av sommeren, om konkurransemyndighetene godkjenner det hele.

Nå gjenstår det å se om flere avdelinger vil møte samme skjebne. Rangnes sa i april:

- Vi har fire Unix-miljøer. De blir vurdert. Hvis det er riktig vil vi redusere det, om nødvendig til én.

LES OGSÅ:

Ansatte raser etter EDB-kutt