EDB overtar all it-drift fra Capgemini i Norge og Sverige

EDB overtar all it-drift fra Capgemini i Norge og Sverige

EDB Business Partner og Capgemini har inngått avtale om at EDB overtar Gapgeminis virksomhet innenfor it-drift i Sverige og Norge for 185 millioner kroner. Med på lasset er 320 medarbeidere.
EDB forventer at virksomheten vil gi driftsinntekter på om lag 330 millioner kroner i 2005. Samtidig utvider selskapene sitt ikke-eksklusive samarbeid innen outsourcing rettet mot større kunder i Sverige og Norge.

Avtalen som er inngått betyr at EDB overtar Capgeminis sentrale og distribuerte it-drift for totalt 140 kunder. Kundene er i hovedsak innenfor transport, shipping og industri.

EDB forventer at virksomheten vil gi driftsinntekter på om lag 330 millioner i 2005, hvorav 250 millioner i Sverige og 80 millioner i Norge. Virksomheten EDB overtar omfatter blant annet drift av rundt 14.000 arbeidsplasser, nærmere 4.000 servere og supplerende kompetanse blant annet innen SAP-drift, ifølge en pressemelding.

Skal hente innsparingspotensial

Avtalen betyr at EDB overtar 320 medarbeidere fra Capgemini, hvorav 230 i Sverige og 90 i Norge.

Størstedelen av virksomheten er lokalisert i Stockholm, Ørebro og Oslo. EDB vil gjennomføre en samordning mellom dagens virksomhet og den virksomhet som overføres fra Capgemini. Integrasjon av virksomheten vil gi samordningsgevinster innen lokaler, teknologi og personell.

Dette forventes å gi en reduksjon i bemanningen i EDBs svenske virksomhet, mens dette ikke er tilfelle for den norske virksomheten.

EDB betaler anslagsvis 185 millioner kroner for virksomheten. Av kjøpesummen vil 165 millioner betales ved gjennomføringstidspunktet, og den resterende del i løpet av første halvår 2005.

EDB gjør en avsetning for restrukturering på totalt 25 millioner. Oppkjøpet finansieres ved trekk på eksisterende lånefasiliteter og EDB forventer at virksomheten som overtas gir lønnsomhet på linje med konsernets driftsmarginer.

Klare ambisjoner

Avtalen innebærer også at EDB og Capgemini utvider sitt ikke-eksklusive samarbeid. Selskapene har allerede i dag flere felles kunder i Sverige, blant annet innen transportsektoren. Dette antallet øker nå vesentlig. Samarbeidet har til hensikt å styrke selskapenes posisjon både i Sverige og Norge. Samarbeidet forventes å gi synergieffekter for så vel selskapene som respektive kunder.

Avtalen innebærer at EDB styrker sin posisjon i det svenske markedet vesentlig, og EDB vil etter overtagelsen ha fordoblet sitt aktivitetsnivå i Sverige i løpet av 2004. For Capgemini er dette en rendyrkning av outsourcingsvirksomheten mot applikasjonsforvaltning og konsulentintensive tjenester.

-- Dette er en strategisk, markedsmessig og økonomisk meget viktig avtale for EDB, sier konsernsjef Endre Rangnes i EDB.

Han legger til at EDBs ambisjon er å bli den ledende regionale aktøren i det nordiske markedet innen it-outsourcing.

-- Vi er allerede størst i Norge, nå rykker vi opp som den sjette største aktøren i Sverige. Avtalen med Capgemini gir oss en helt ny plattform for å realisere våre ambisjoner om ytterligere vekst i det svenske markedet, sier Rangnes.

Capgemini konsentrerer seg nå om konsulentintensive tjenester som applikasjonsforvaltning, outsourcings- og transformasjonstjenester samt forretningsrelaterte prosesser (BPO) for å utnytte synergiene med selskapets konsulentvirksomhet innen it og ledelse.

-- Sammen med EDB kan vi med dette tilby en integrert helhetsløsning som vil fremstå som svært attraktiv. Kombinasjonen av vår markedsledende posisjon innen applikasjonsforvaltning og EDBs styrke innen it-drift, betyr et sterkere tilbud til markedet enn Capgemini og EDB kan tilby hver for seg, sier Henrik Sund, ansvarlig for Capgeminis Outsourcing Services i Norden.