EDB PDS priser uttak av datakraft

Fleksibilitet, leveransegarantier og døgnkontinuerlig drift er argumenter for å kvitte seg med it-systemene i eget hus. EDB PDS håper at stadig flere kunder med I-series ser innsparingspotensialet ved å sette bort driften.
-- Anskaffelse av en I-series er en investering som må opp i styret, påpeker Finn-Arne Øvern, administrerende direktør i EDB PDS.

-- Det er holdningen til å eie selv som blir tatt opp, utdyper Kato Presterud, gründer og direktør for forretningsutvikling i EDB PDS.

Sette bort

To gode argumenter for å sette bort it er evnen til å samkjøre it-systemene til to selskaper som fusjonerer, og den forenklede administrasjonen kunden har ved skifte av lokaler. I tillegg er det et innsparingspotensial på drift, særlig hvis kunden leier driftsassistanse og det er et behov for å oppgradere tjenestemaskinen.

Da Medeco (Apotekernes Felleskjøp) flyttet fra Stålfjæra på Grorud til Kløfta, gikk de ansatte fra arbeidet på fredag og kom tilbake i nye lokaler på mandag hvor de fortsatte arbeidet uten å oppleve it-kluss. 16 år har PDS holdt på. Driftsselskapet startet opp med å ta seg av driften til Jøtul. Siden den gang har virksomheten utviklet seg til å ta seg av drift for nærmere 300 kunder i Norden.

Tilbudet er tredelt. Hovedproduktet er driftstjenester enten på PDS sine maskiner eller på kundens som betegnes 8housing8 hvis maskinen ikke er plassert i kundens lokaler. I tillegg leverer EDB PDS konsulentassistanse og et egenutviklet driftsprodukt som automatiserer driften av AS/400 og I-series.

Omsetningen i 2001 kom på 31 millioner kroner med noe over 1 million kroner i driftsresultat. Samme år kjøpte EDB Teamco PDS. I 2000 var omsetningen 17 millioner kroner og resultatet negativt.

På pulten

-- Vårt mål er å levere funksjonalitet på pulten, fortsetter Finn-Arne Øvern.

I mai i år inngikk PDS en avtale med Prior Norge på rundt 15 millioner kroner over fire år. Avtalen er gjort på vegne av Intentia som har levert forretningssystemet Movex. Den største avtalen er for Nordea. Fire i830 benyttes for å levere tjenestene. Dette er en av de største I-series installasjonene i Norge.

To av maskinene er koblet sammen i en klynge for å betjene 4.200 ansattes informasjonsbehov basert på Lotus Domino/Notes. En maskin tar seg av applikasjoner for Norske Liv og den siste maskinen benyttes for test og utvikling.

-- Kunden skal ha ett kontaktpunkt. Vi er underleverandør eller hovedleverandør. Vi er nøytrale. Vårt primære tilbud er driftstjenester, forklarer Kato Presterud.

Ikke bare Movex, også Løsning 1 fra Tredjepart og ASW fra IBS kjøres av PDS.

Tynne klienter

Det er for Medeco at ASW er forretningssystem på en I-series. Også Lotus Domino kjøres på plattformen. Medeco benytter tynne klienter og kjører Microsoft Office på en tjenestemaskin med NT ved hjelp av Citrix Metaframe.

Også Tine kjører tynne klienter. Disse administreres av Telenor Business Solutions mens Tines AS/400 er plassert Hos EDB Teamco (Housing) og sikres av PDS.

-- Pris er per uttak av forbruk. Ingen andre har en prisstruktur per uttak, fremhever Vegard Henriksen, salgssjef i EDB PDS.

Prisingen fastsettes avhengig av sekunder forbrukt av prosessoren og lagringskapasitet i Gigabyte. For lagring er det to priser, en for transaksjonsdata og en for historiske. Sistenevnte koster 35 prosent av bruksdataene og fremskaffes innen 24 timer.

Det er tre tilbud. Det enkleste er for test og utvikling. Dernest gjøres det sikkerhetskopiering til magnetbånd. Den mest avanserte løsningen benytter en klynge av flere maskiner hor dataene er speilet, det vil si duplisert på to forskjellige platelagre.