EDB sier opp 30 i Sverige

EDB kutter kostnader og rundt 30 ansatte i Sverige

Selskapet satser nå på å forbedre lønnsomheten ved å kutte kostnader. EDB forventer å kostnadsføre 15 millioner kroner i fjerde kvartal som en engangkostnad som følge av bemanningsreduksjonene.

 

Selskapet har gjort fem oppkjøp i Sverige siden 2001 og vil ha en omsetning på 700 millioner kroner i år.

 

EDB er tredje største aktør på det nordiske outsourcingsmarkedet, slått av IBM og danske CSC.   

 

Selger på Hamar

 

EDB melder også om at de har inngått avtale om salg av selskapets administrasjons- og driftsbygning på Hamar til UP Entra.

 

Samtidig inngår selskapet en leieavtale med kjøper knyttet til deler av lokalene. Salgssummen utgjør 81 millioner kroner og vil betales ved overtagelse som skal finne sted 21. desember 2005.

 

I forbindelse med transaksjonen vil EDB realisere en gevinst på i størrelsesorden 10 millioner kroner som vil bli inntektsført i fjerde kvartal 2005.