EDB-sjefen: - Vi er verdensledende

EDB-sjefen: - Vi er verdensledende

En offensiv Endre Rangnes øyner et globalt gjennombrudd for EDBs bankteknologi.

SKØYEN: 25 . april legger Endre Rangnes fram EDB Business Partners årsresultat for 2005. Han har et år bak seg med mange nye oppkjøp. Nå slår han et slag for eksport.

Salg utenlands utgjør i dag minimalt av EDBs omsetning. Et samarbeid med indiske Iflex gir EDB håp om fotfeste i noen av verdens største banker.

- Vi er kommet langt i tilbudsprosessene, sier Rangnes.

Han snakker om bruk av EDBs teknologi for komponenter, kort- og nettbank-applikasjoner i et partnerskap der indiske Iflex har kjernebanksystemene. Fra før er samarbeidet forankret i Norden, der det er EDB som har kjernebanksystemene.

- Iflex har de globale kjernebanksystemene for blant andre Citybank og Deutsche Bank. Det vil si at de har alle systemene for disse bankene utenom i sine respektive hjemland. De er lokalisert i 120 land, forteller Rangnes.

Rangnes ser en unik mulighet til å globalisere spisskompetansen fra Skøyen via samarbeidet med inderne.

- Innen bank og finans og i visse deler av offentlig sektor er vi på vei til å bli verdensledende. Jeg ser dette som et utgangspunkt for å eksportere teknologien vår utenfor Norden. Våre løsninger for kort og nettbank har stort eksportpotensial.

Travel påske

Et ikke helt ferdig nybygg i hovedkvartalet på Skøyen i Oslo bærer preg av at det er ryddet plass til mange nye ansatte. I tråd med medisinen Rangnes foreskriver de fleste av sine kunder, har selskapet satt ut det aller meste av aktiviteter som ikke handler om it. Vegger er revet for å få bedre plass. I alt har selskapet nå 3.900 ansatte.

- I 2006 skal omsetningen nå 6 milliarder kroner, forsikrer lederen for Norges største it-selskap.

I påsken var 50-100 EDB-ansatte opptatt med den endelige konverteringen til ett kjernebanksystem i det fusjonerte DnBNOR. Rangnes er rimelig trygg på at det går bra, selv om det har vært endel rot i forbindelse med omleggingen.

- Dette er et av Europas aller største it-prosjekter. Det er synd at deler av prosessen har skapt trøbbel for enkelte kunder. Men dette er er utrolig mye kompleksitetet i dette.

Uenig med Rimi-Hagen

EDB omsatte for 4,8 milliarder kroner i 2005. Børsen priser selskapet til 5, 5 milliarder når dette skrives. De siste årene EDB slukt virksomheter raskere enn andre skifter skjorte.

I Norden er EDB nå det nest største selskapet innen it-drift, bak IBM, men foran Tietoenator, WM-Data og CSC.

- Du skal legge fram nytt EDB-resultat om en uke. Hva kan vi vente oss?

- Nei, det får du meg ikke til å si noe om.

- Skulle du, som Stein Erik Hagen har tatt til orde for, helst sluppet unna med å legge fram resultatet to ganger i året?

- Nei, jeg synes ikke det er noen grunn til mindre åpenhet. Det er viktig for oss å kommunisere både internt og eksternt. Fire ganger i året fungerer helt fint for oss.

Halvparten igjen

I høst kjøpte EDB Avenir, konsulentdivisjonen i Ementor. Tett på fulgte Spring Consulting, og i år, Datarutin og Tag Systems fra Mo i Rana, som produserer kort.

Ementor-sjef Jo Lunder sa i et intervju for et par uker siden at han venter et økende marginpress i konsulenttjenester.  Rangnes er ikke enig.

- Snarere tvert imot. Vi opplever kraftig vekst i konsulentmarkedet. Blant annet har etterspørselen etter SAP-tjenester økt med 20 prosent. Det er en av grunnene til at vi kjøpte Spring Consulting.

Det er mange bedrifter igjen som kommer til å sette ut it-drift, mener Rangnes.

- Det er fortsatt et stort behov for å sette ut it-infrastruktur, og mye å hente både i de store bedriftene og i offentlig sektor. Nye Norden-tall fra Gartner, IDC og McKinsey indikerer kraftigere vekst enn antatt. Analytikerne mener at 40-50 prosent av markedspotensialet i Norden ikke er tatt ut ennå. It er definitivt ikke kjernevirksomhet for veldig mange selskaper.

En del utviklingsprosjekter vil likevel kreve utenlandsk arbeidskraft for å opprettholde konkurransedyktighet, mener Rangnes. Han tror dette vil gjelde for mye vedlikehold og generelt utviklingsarbeid, men at det fortsatt er liv laga å utvikle spesialiserte applikasjoner i Norge.

Åpen for eierskifte

- Finansanalytikere har hevdet at Telenor vil vurdere å selge seg ut av EDB for å finansiere kjøpet av Vimpelcom. Hva tror du?

- Det har vært positivt for EDB at vi har hatt Telenor som eiere. I perioden 2001 til 2003 tapte EDB 2 milliarder kroner. Da var det bra å ha solide eiere. I tillegg har Telenor vært interessert i å bidra til å bygge opp en norsk ikt-industri.

- Men vi er definert under "andre" blant Telenors virksomheter. Baksaas har hele tiden vært klar på at forutsatt en riktig situasjon i den finaniselle utviklingen for EDB, vil han vurdere å selge seg ned eller ut. Telenor sitter i dag med 51 prosent av eierskapet. Timingen er nok ganske god for Telenor nå som verdien av EDB har økt vesentlig.

Rangnes presiserer at det er opp til adminstrasjonen å forholde seg til eierne, men ser gjerne at Telenor beholder noe av eierskapet. Han er heller ikke skeptisk til om andelen av utenlandske eiere går opp fra dagens 14 prosent.

- Men det vesentligste er at vi har en god miks av langsiktrige og kortsiktige eiere, sier Rangnes.

Trenger flere folk

Endre Rangnes gjør et poeng av at konsernet skal kjøpe selskaper som er lønnsomme. I visse tilfeller har det ført til at ikke alle ansatte som "følger med på kjøpet" får beholde jobben.

- Det har vært mange kuttrunder og oppsigelser også i EDB, samtidig som selskapet har vokst seg stort. Er det trygt å være konsulent i EDB i dag?

- Det vil alltid være behov for å markedstilpasse organisasjoner. Det er det det handler om.

- Hva med de nylig oppkjøpte selskapene, Spring og Avenir? Får alle derfra beholde jobben?

- Innen applikasjonstjenester er det ikke noe behov for restruktureringer de neste månedene. Det er ikke noen planer om nedbemanninger som vil ramme de siste fem oppkjøpene, Derimot vil vi trenge flere folk.

Håper på Oslo

Når det gjelder de rene driftsavtalene, er EDB-sjefen klar på at nye oppdrag må inn hele tiden, selv om en ordreinngang på 12,5 milliarder kroner ved inngangen til året gir grunn til optimisme.

- Dere er med å konkurrere om to gedigne kontrakter i offentlig sektor; Oslo kommune og Forsvaret; hva sier du hvis du ikke får noen av dem?

- Da blir jeg skuffet. Vi fikk Skatteetaten over nyttår, og vi er inne i 300 kommuner. Det er strategisk viktig for oss å ta store outsourcingsopprag i offentlig sektor.

- Hvor er EDB om fem år?

- Der vanskelig å svare på. Men har en strategisk ambisjon om å nå en omsetning på 8 milliarder korner i løpet av 2008. Det tror jeg vi greier.