EDB skal drifte sykehus-it

EDB skal drifte sykehus-it

St. Olavs Hospital i Trondheim har valgt EDB Business Partner som driftsleverandør av it-infrastruktur.

Det er Helsebygg Midt-Norge som forestår utbygging av nytt universitetssykehus, St. Olavs Hospital. Avtalen som nå er inngått med EDB gjelder fase I i utbyggingen av St.Olavs Hospital.

Driftsavtalen er en utløsing av driftsopsjonen i leveranseavtalen for IKT (Telenoravtalen). EDB Business Partner skal samarbeide med HEMIT (Helse Midt-Norges IT/IKT avdeling) for drift av de totale IKT-installasjoner.

115 millioner kroner

- Vi stiller strenge krav til sikkerhet og driftsstabilitet. Helsebygg Midt-Norge har hatt et prøveprosjekt med EDB, og erfaringene fra dette prosjektet gjør at vi nå har funnet den rette partner, sier administrerende direktør Johan Arnt Vatnan i Helsebygg Midt-Norge.

Vatnan leder utbyggingen ved St. Olavs Hospital som er blant Europas mest avanserte sykehus. Det legges stor vekt på bruk av teknologi for å gi størst mulig effektivitet og bedre tilbud til pasientene. Det er stor interesse for it-løsningene i Norge og utlandet.

Avtalen med EDB har en økonomisk ramme på 115 millioner kroner over tre år. Helsebygg Midt-Norge har en opsjon på ytterligere 5 år. Når neste fase i utbyggingen står klar skal det tas stilling til tilsvarende it-drift også her, forteller Vatnan.

Også andre sykehus

- Dette er en viktig avtale for EDB. Vi ser med forventning frem til samarbeidet med Helsebygg Midt-Norge, St. Olav Hospital og NTNU om it-driften ved universitetssykehuset. Vi tror andre sykehus også kan effektivisere driften gjennom outsourcing og erfaringene fra denne leveransen er viktig for EDB, sier konserndirektør Jan Erik Larsen i EDB Business Partner.

EDB er hovedleverandør av driftsleveransen til St.Olav Hospital. Telenor er underleverandør av ip-telefonidrift og sentralbordløsning. Hewlett Packard er underleverandør av vedlikehold og feilretting på programvare og maskinvare. Løsningen består av også av nettverksinfrastruktur fra Cisco.