EDB skal kvitte seg med ansatte

EDB Business Partner skal gjennomføre ulike effektiviseringstiltak som varslet i forbindelse overtakelsen Telenors driftsavdeling.
De ulike effektiviseringstiltakene omfatter reduksjon av personell, effektivisering av lokaler og innkjøp av maskin- og programvare, opplyser selskapet i en pressemelding.

Tiltakene er i hovedsak knyttet til virksomheten i EDB IT Drift og implementeringen vil skje fra høsten 2004.

Antall ansatte som omfattes av endringene blir ikke klart før etter en kartleggingsprosess som sluttføres i august, opplyser selskapet

Som en del av planen tilbyr EDB sluttpakker til medarbeidere som selv velger å si opp i de berørte deler av konsernet.

Selskapet setter av 180 millioner kroner til restruktureringene. Omfanget av restruktureringskostnadene tilsier at personalreduksjonene vil bli omfattende.