EDB sparker 185 ansatte

EBD Business Partner varslet at det ville komme justeringer hvis markedet ikke bedret seg. I går kom meldingen om at seks prosent av staben får sparken. Kun driftstjenester holder hodet over vann.

-- Vi reduserer nå bemanningen og kostnadene for å sikre vår konkurranseevne og posisjon, sier konsernsjef Bjørn Trondsen.

-- Nedbemanningen er en nødvendig tilpasning til det aktivitetsnivå vi forventer innenfor de ulike områder i 2003. Vi kan nå gjennomføre en kontrollert nedbemanning og fortsatt sikre at vi har riktig kompetanse, riktig kapasitet og nødvendig finansiell styrke.

Når de permitterte konsulentene nå er tilbake i jobb har selskapet overkapasitet i forhold til etterspørselen i markedet, og konsulentdivisjonen er ikke lønnsom. Totalt vil nedbemanningen ramme mellom 50 og 60 i denne divisjonen.

Selskapet opplyser at det er en tilpasning av kapasiteten  til forventet etterspørsel i 2003.

EDB ser ikke for seg vekst på hjemmemarkedet innen telekomsektoren. Når de permitterte medarbeiderne kommer tilbake vil det være overkapasitet også i denne divisjonen. mellom 30 og 35 årsverk skal slankes bort.

Samordningen av de to produktplattformene til Novit og Fellesdata er nettopp avsluttet og de fleste kundene er konvertert til felles systemplattform. EDB opplyser at markedsveksten som var ventet innen it-tjenester til bank og finans ved fusjonen mellom Novit og Fellesdata, har uteblitt.

Totalt vil 90 personer rammes av nedskjæringer i denne divisjonen.
Det eneste område som får være i fred er driftstjenester. Her opplyser selskapet om tilfredsstillende aktivitetsnivå og lønnsomhet, og det planlegges ingen tiltak. 

EDB Business Partner foretar avsetninger på 65 millioner kroner i fjerde kvartal i tilknytning til kostnader ved nedbemanningen. Det er satt av 21 millioner til konsulent, 13 millioner til telekom og 31 millioner til bank og finans.

I løpet av første kvartal 2003 skal nedskjæringene ha full resultateffekt, opplyser selskapet.